Rekonstrukcijas gaita

Rekonstrukcijas gaita

03.10.2011 keyboard_arrow_down

Jaunās pils rekonstrukcijas gaitā sarežģījumi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros turpinās Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija.

Šobrīd SIA „RCI Gulbene” veic projektā paredzēto Jaunās pils logu restaurēšanu, kā arī fasādes rekonstrukciju – daļa fasādes jau ir nomazgāta un noklāta ar jaunu apmetuma kārtu.

Alūksnes novada domes deputāts Ainars Melders, kurš ar domes lēmumu noteikts par šī projekta koordinatoru, norāda, ka veicot darbus, atklājušies vairāki trūkumi projektā, kas attiecas galvenokārt uz Jaunās pils kompleksā ietilpstošā Ledus pagraba un Vīna pagraba rekonstrukciju. Līdz ar to jāmeklē risinājums un jāveic izmaiņas projektā, kuru saskaņošana ar piešķirtā finansējuma uzraudzītāju - Latvijas investīciju un attīstības aģentūru būs sarežģīts un ilgstošs process.

Projektā arī nebija paredzēts, ka nojaucot veco kinotelpu, pusei pils ēkas pazudīs elektrība. Šo jautājumu pašvaldībai nācās risināt ar papildu finansējuma piešķiršanu.

Iepriekšējos gados izveidojot ar laukakmeņiem klāto pagalmu un piebraucamo ceļu, pils pagalms paaugstinājies par pusmetru un šobrīd tas rada sarežģījumus ar lietusūdeni, tāpēc jārisina jautājums par akmeņu noņemšanu un pagalma līmeņa pazemināšanu.

Mazgājot pils fasādi, atklājās, ka cementa apmetums, no kā jāatbrīvojas, ir lielākos apjomos, tomēr tas nerada sarežģījumus, jo iepirkumā jau paredzēts, ka šis apjoms varētu mainīties.

Raizes joprojām sagādā nepareizi uzklātais jumta segums, kuru pēc projekta bija paredzēts pat krāsot. Šogad jumts tiks pielabots, lai netecētu uz fasādi, bet turpmāk pašvaldībai papildus būs jāveic spāru un siju maiņa.

Šobrīd arī nav skaidrs, vai pils fasāde būtu jākrāso tādā tonī, kā tas paredzēts projektā – rozā. Esam domājuši iepazīstināt iedzīvotājus ar krāsu paraugiem, ko varētu izlikt pie pils, - saka A. Melders.

Projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros jau rekonstruēti muižas parka celiņi, izgatavoti un uzstādīti seši soliņi, rekonstruēts dīķis, atjaunota un pie dīķa novietota skulptūra „Nāra”. Savukārt pēc pils rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

12.07.2011 keyboard_arrow_down

Rekonstrukcijas laikā atrod daļu Ļeņina skulptūras

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” vienā no atjaunojamajām kompleksa ēkām atrasta Ļeņina skulptūras vidusdaļa.

au aizvadītā gada maijā, tīrot Alūksnes Jaunās pils Vīna pagrabu, tika atrasta Ļeņina skulptūras daļa – krūšutēls, bet Ledus pagraba priekštelpā - kāju daļa. Šovasar, uzsākot rekonstrukciju pils kompleksa Ledus pagrabā, atrasta arī skulptūras vidusdaļa.

Skulptūras daļa tika atrasta, izceļot sabrukušas velves fragmentus no Ledus pagraba ēkas. Tā kā zinājām, ka šāds atradums varētu būt, darbi tika veikti ļoti uzmanīgi, - norāda Alūksnes muzeja direktore Inita Veismane.

Skulptūra tapusi pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Tās autors Baltijas kara tehniskās skolas pasniedzējs Sergejs Opriško 1957. gadā Ministru padomi informējis par izgatavoto, 244 cm augsto Ļeņina skulptūras modeli. Skulptūru bijis plānots novietot Alūksnē, taču 1958. gadā Kultūras ministrija pēc skulptūras apskates to darīt aizliegusi.

Bija informācija, ka Jaunās pils Vīna pagrabā varētu būt kāds vērtīgs atradums. Pateicoties profesoram, sociālo zinātņu doktoram Sergejam Krukam, ieguvām tam apstiprinājumu un arī dokumentālu liecību, ka Alūksnē pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados bijusi izgatavota un pēc tam noslēpumaini pazudusi Ļeņina skulptūra. Aizvadītajā gadā atradām divas no trim skulptūras daļām un bija nojauta, ka trešā atrodas Ledus pagrabā. Šī skulptūras daļa pievienosies divām jau iepriekš atrastajām un būs apskatāma Alūksnes muzeja apmeklētājiem, - uzsver I. Veismane.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajā projektā „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” paredzēts rekonstruēt pils fasādi, restaurēt durvis un logus, ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļas, kā arī terases un terases balkonu daļas akmens daļu. Tāpat plānota Vīna pagraba un Ledus pagraba rekonstrukcija. Darbus veic SIA „RCI Gulbene”, kas atzīts par uzvarētāju būvdarbu atklātajā konkursā. Darbu līgumcena ir Ls 237717,63 bez PVN.

Minētā projekta ietvaros jau rekonstruēti muižas parka celiņi, izgatavoti un uzstādīti seši soliņi, rekonstruēts dīķis, atjaunota un pie dīķa novietota skulptūra „Nāra”. Savukārt pēc pils rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

06.07.2011 keyboard_arrow_down

Sākta Alūksnes Jaunās pils kompleksa rekonstrukcija

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros sākta Alūksnes Jaunās pils kompleksa rekonstrukcija.

Jaunās pils un tā kompleksa ēku – Vīna pagraba un Ledus pagraba rekonstrukciju veic SIA „RCI Gulbene”, kas tika atzīts par uzvarētāju būvdarbu atklātajā konkursā. Darbu līgumcena ir Ls 237717,63 bez PVN. Rekonstrukcijas darbu beigu termiņš saskaņā ar noslēgto līgumu ir šī gada 30. oktobris.

Pirmos darbus pie Jaunās pils alūksnieši jau var redzēt – notiek pils fasādes mazgāšana, logu restaurēšana un ēkas cokola sakārtošana, demontāžas darbi Ledus pagraba iekšienē, betonēšana un mūrēšana.

Projektā paredzēts rekonstruēt pils fasādi, restaurēt durvis un logus, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļas, kā arī terases un terases balkonu daļas akmens daļu. Tāpat plānota Vīna pagraba un Ledus pagraba rekonstrukcija.

Minētā projekta ietvaros pirmie realizētie darbi ir muižas parka celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu izgatavošana un izvietošana, dīķa rekonstrukcija, skulptūras „Nāra” atjaunošana. Savukārt pēc pils rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

18.01.2011 keyboard_arrow_down

Turpinās Alūksnes Jaunās pils kompleksa rekonstrukcijas projekts

Alūksnes novada pašvaldībā noslēdzies būvdarbu atklātais konkurss par Alūksnes Jaunās pils rekonstrukciju un par konkursa uzvarētāju apstiprināts piegādātājs SIA „RCI Gulbene”, ar ko tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums par darbu veikšanu.

Būvdarbu atklātais konkurss par Alūksnes Jaunās pils rekonstrukciju projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros tika izsludināts šī gada 11. janvārī. Darbu līgumcena ir Ls 237717,63 bez PVN. Rekonstrukcijas darbu beigu termiņš ir šī gada 30. oktobris.

Projektā paredzēts rekonstruēt pils fasādi, restaurēt durvis un logus, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļas, kā arī terases un terases balkonu daļas akmens daļu. Tāpat projektā plānota Vīna pagraba un Ledus pagraba rekonstrukcija un šo ēku iekšējās elektroinstalācijas ierīkošana. Minētā projekta ietvaros pirmie realizētie darbi ir muižas parka celiņu rekonstrukcija, sešu soliņu izgatavošana un izvietošana, dīķa rekonstrukcija, skulptūras „Nāra” atjaunošana. Savukārt pēc rekonstrukcijas tiks izveidoti dažādi tūrisma materiāli par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434 623,60, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430 493,60. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365 489,06 (84,9%), valsts budžeta finansējums būs Ls 12 914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52 089,74 (12,1%).

Uzgaidiet... loading