Rekonstrukcijas gaita

Rekonstrukcijas gaita

07.06.2013 keyboard_arrow_down

Alūksnē noslēgusies Jaunās pils, tās kompleksa ēku – Ledus pagraba un Apaļā torņa, kā arī vairāku muižas parka objektu rekonstrukcija.

Šie darbi notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” laikā.

Alūksnes Jaunā pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Pils, tajā izvietotais Alūksnes muzejs un dabas muzejs „Vides labirinti”, kā arī muižas parks ir nozīmīgi tūrisma objekti. Savukārt divu, līdz šim to tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamu, pils kompleksa būvju – Ledus pagraba un Apaļā torņa renovācija ļaus piedāvāt jaunus tūrisma objektus ar ērtu publisko pieejamību.

Projekta laikā muižas parka teritorijā rekonstruēja celiņu tīklu, atjaunojot nolietojušos segumu, ainaviski pievilcīgās parka vietās izvietoja soliņus, uzsāka skulptūru dārza atjaunošanu, rekonstruējot R.Sviles skulptūru „Nāra”, kā arī veica Jaunās pils dīķa rekonstrukciju, iztīrot un padziļinot ūdenstilpni.

Alūksnes muzeja, iedzīvotāju nozīmīgākais un gaidītākais notikums projekta laikā bija Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, kā arī Apaļā torņa un Ledus pagraba rekonstrukcija, tādējādi radot iespēju apmeklētājiem piedāvāt vēl divus tūrisma objektus.

Pils fasādes restaurācijas laikā atklājās nopietnas konstruktīvas problēmas pils balkoniem,taču to restaurāciju vairs nevarēja iekļaut projektā, tādēļ šos darbus pilnībā finansēja no Alūksnes novada pašvaldības līdzekļiem.

Projekta laikā tapa materiāli Alūksnes novada dalībai trīs starptautiskās tūrisma izstādēs - buklets un pastkartes par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku. Arī dalība šajās izstādēs tika finansēta no projekta līdzekļiem. Iegādāti vairāki informācijas stendi un veikts tūrisma mārketinga pētījums par projektā iekļautajiem Jaunās pils kompleksa objektiem.

No projekta līdzekļiem izveidota Alūksnes muzeja mājas lapa internetā www.aluksnespils.lv, kā arī filma par Jaunās pils kompleksu. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 494 717,46. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansē Ls 365 489,06, valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,80, bet pašvaldības finansējums – Ls 116 313,60.

02.02.2012 keyboard_arrow_down

Noslēgumam tuvojas Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija

Šobrīd projektā notiek Ledus pagraba un Apaļā torņa rekonstrukcija, turpinās Alūksnes Jaunās pils logu restaurācija, kā arī tiek gatavoti materiāli dalībai Starptautiskajās tūrisma izstādēs „Balttour 2012”, „Vivatour 2012”, „Tourest 2012” un organizēti Muižas parka svētki.

Projektā top buklets un pastkartes par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku. Pirmie tos ieraudzīs tūrisma izstādes „Balttour 2012” apmeklētāji. Arī Alūksnes novada pašvaldības dalību minētajās izstādēs finansē no šī projekta. Ir noslēgts līgums ar Vidzemes tūrisma asociāciju par kopīgu dalību vēl divās starptautiskajās tūrisma izstādēs „Vivatour 2012” un „Tourest 2012”, kas notiks Lietuvā un Igaunijā.
Tāpat projekta ietvaros iegādāsies vairākus informācijas stendus un veiks tūrisma mārketinga pētījumu par projektā iekļautajiem Alūksnes Jaunās pils kompleksa objektiem, analizēs tūristu plūsmu, mārketinga instrumentu efektivitāti tūristu piesaistei.
Šobrīd arī tiek gatavota Alūksnes Jaunās pils mājas lapa internetā, kuras adrese būs www.aluksnespils.lv, savukārt Vilnis Blūms veido DVD filmu par Jaunās pils kompleksu.
25. februārī projekta ietvaros notiks Alūksnes Muižas parka svētki ar plašu pasākumu programmu.
Tā kā veicot pils ēkas rekonstrukciju, atklājās nopietnas konstruktīvas problēmas pils balkoniem, tos nav iespējams pagūt rekonstruēt līdz projekta beigām martā, līdz ar to balkonu rekonstrukcija noslēgsies vasarā.

06.10.2011 keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunā pils kļūst krāšņāka

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” ietvaros turpinās Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcija.

Šobrīd Jaunās pils rekonstrukcija notiek secīgi – ēkas fasāde ir nomazgāta, izmantojot augstspiediena ūdens strūklu, tiek uzklāts jauns apmetums un vietās, kur tas jau paveikts, tiek klāts gruntējums, kas ietonēts fasādes krāsā. Darbus objektā veic SIA „RCI Gulbene”.

Kā jau zināms, būvniecības procesā atklājās vairāki sarežģījumi, kas veicot objekta arhitektonisko un māksliniecisko izpēti, nebija iepriekš paredzami. Šobrīd tie ir apzināti un tehniskajā projektā plānotie darbu apjomi gan Jaunajā pilī, gan Apaļajā tornī (Vīna pagrabā) un Ledus pagrabā ir būtiski mainījušies. Līdz ar to projekta realizācijai ir nepieciešami papildu līdzekļi.

Sākot projekta īstenošanu, atklājās, ka Ledus pagraba stāvoklis diemžēl ir krasi pasliktinājies, tādēļ faktiski to rekonstruēt nav iespējams un tas jābūvē no jauna. Ņemot vērā radušos situāciju, tika izstrādāti izmaiņu rasējumi, veikta to saskaņošana Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un būvvaldē. Jaunais projekta risinājums piedāvā neatjaunot sagruvušo velvi, tās vietā veidojot vienotu koka jumta konstrukciju un ieviest arī citas izmaiņas.

Apaļais tornis savukārt ir iztīrīts no aizbēruma un būvgružiem, precizējot telpas veidolu, atklājot pagraba daļu un citas konstrukcijas nianses. Tā kā ir iespējams daļēji eksponēt pagrabtelpu no pirmā stāva līmeņa caur atvērumu pārsegumā, ir izstrādāts atšķirīgs tehniskais risinājums, jo ir darbi, kas līdz ar to vairs nav jāveic, savukārt citus nepieciešams veikt. Šajā būvē arī atteiksies no jumta siltināšanas, jo to izmantos tikai gada siltajā laikā.

Jaunās pils ēkai savukārt būvdarbu laikā konstatēts, ka vairāku konstruktīvo elementu stāvoklis neļauj veikt iepirkumā paredzētos darbus, ja neveic tehnoloģiski neatdalāmus papildu darbus. Tā kā ir bojātas pils jumta nesošās konstrukcijas, nav lietderīgi labot un krāsot esošo jumta segumu, līdz ar to jumts netiks krāsots. Savukārt pils terases jumta remonts nebija iekļauts tehniskajā projektā, tādēļ jāparedz papildu darbi, jo tas tehnoloģiski nav atdalāms no visas fasādes remonta. Attīrot fasādi ar augstspiediena ūdens strūklu, erodējušais apmetums un dolomīta detaļu fragmenti atdalījušies no fasādes, atklājot, ka iepirkumā paredzēto fasādes remontdarbu apjoms ir nepietiekams. Nopietnas konstruktīvas problēmas atklājušās arī attiecībā uz pils balkoniem. Tos nebūs iespējams pagūt rekonstruēt līdz projekta beigām nākamā gada martā, tādēļ paredzams, ka balkonu rekonstrukcija varētu noslēgties nākamvasar.

Lai risinātu atklājušās problēmas Jaunās pils un tās kompleksa ēku rekonstrukcijas gaitā, Alūksnes novada dome jau lēma par papildu finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Šobrīd pašvaldība gatavo nepieciešamos dokumentus, lai saskaņotu izmaiņas ar piešķirtā finansējuma uzraudzītāju - Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, kā arī piemērotu jaunas iepirkuma procedūras veicamajiem darbiem.

Projekta kopējās izmaksas pēc izmaiņām ir Ls 494 717,46. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansēs Ls 365 489,06, valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,80, bet pašvaldības finansējums – Ls 116313,60.

Uzgaidiet... loading