Kolekcijas

Muzeja krājuma lielāko daļu veido fotogrāfijas, dokumenti un iespieddarbi, mākslas priekšmeti, nelielu daļu veido numismātika, arheoloģija, darba un sadzīves priekšmeti.

Interesantākās kolekcijas ir L.Kokles, R.Vētras, Fr.Meri, J.Selgas gleznas, arheoloģija, senās Alūksnes fotogrāfijas.

Vislielākā ir fotogrāfiju kolekcija – ap 17 000 vienības. Ļoti populāri ir Ed.Zariņa, Kr.Lapiņa, N.Andersona Alūksnes skati 1930-tajos gados. Alūksnes skaistumu ir iemūžinājuši daudzi fotogrāfi – V.Blūms, A.Grīvnieks, P.Zālītis, J.Podnieks. Dažādus nozīmīgus notikumus alūksniešu dzīvē ir fiksējuši G.Treijs, E.Temps, A.Zaļais. Atsevišķā grupā izdalās fotogrāfijas par 7.Siguldas kājnieku pulku.

Apjomīgā dokumentu kolekcija, ap 6000 vienības, sniedz ieskatu Alūksnes novada ļaužu dzīvē no 19.gs. līdz mūsdienām. Ar VKKF fonda atbalstu ir restaurēti 98 Alūksnes apbūves plāni, kas iepazīstina ar pilsētu, kāda tā bija līdz lielajam ugunsgrēkam 1940.gada jūlijā.

Viena no skaitliski lielākajām ir grāmatu kolekcija, ap 4000. To veido novadnieku M.Svīres, J.Mauliņa, A.Pelēča, G.Krieviņa u.c novadnieku grāmatas. Interesantas ir skolotājas L.Ķiseres dāvinātās mācību grāmatas, nozīmīgas ir dažādās enciklopēdijas, vārdnīcas, avīzes, īpaši 1930-to gadu „Malienas Ziņas”.

Muzeja gleznu kolekciju veido novadnieku darbi – eļļas gleznas, pasteļi, grafikas. Īpaša vieta ir Leo Kokles gleznām, kas apskatāmas pastāvīgā piemiņas izstādē. Ir restaurētas naivistu R.Vētras, O.Bērziņa gleznas. Gleznu kolekcijas restaurācijas darbi turpinās ar VKKF un LMA studentu atbalstu.

Arheoloģijas kolekciju ievērojami papildināja arheologa U.Kalēja atradumi 2011.gada rudenī Alūksnes Ordeņa pilsdrupās, īpaši 17.gs. zviedru monētas, sadzīves priekšmeti. 30 arheoloģijas kolekcijas priekšmeti ir ar VKKF finansējumu restaurēti.

Tekstīliju kolekcija ir bagāta ar dažādiem rokdarbiem – izšuvumiem, tamborējumiem, adījumiem, ko darinājušas Alūksnes novada rokdarbnieces. Neparasts ieguvums ir māsu Dzidras un Ausmas Andersonu no ASV dāvinātie tautiskie tērpi, kas stāsta par latvietības tradīciju saglabāšanu svešumā.

Darba un sadzīves priekšmetu kolekcijā ir gandrīz 1500 sadzīves priekšmetu, amatnieku rīku.

Uzgaidiet... loading