Misija

Alūksnes muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Alūksnes novada pašvaldības iestāde, kura pastāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, radošajām apvienībām, fondiem u.c. ieinteresētajām organizācijām realizē pašvaldības autonomās funkcijas materiālo un nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanā.

Kopt un saglabāt lokālo identitāti, atklājot Alūksnes kultūrvēsturiskā mantojuma savdabību un daudzveidību, izglītojot un sadarbojoties ar visu vecumu iedzīvotāju grupām, attīstot kultūras un tūrisma piedāvājumu.

Muzeja darbības pamatvirzieni:

1. Alūksnes pilsētas kultūras un dabas pieminekļu, kultūrvides, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana un saglabāšana;
2. Muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un krājuma informatīvās datubāzes veidošana;
3. Alūksnes Jaunās pils un muižas parka teritorijas vēsturiskās vides restaurācija un konceptuālās attīstības virzienu izstrāde;
4. Kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana, krājuma materiālu izmantošanas nodrošināšana atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām;
5. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību un īstenojot valsts un starptautiskos projektus un programmas.

Uzgaidiet... loading