Izglītojošas nodarbības

Izglītojošas un radošas nodarbības Alūksnes muzejā: 

Maksa par muzejpedagoģisko programmu: pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas, skolēniem – 1,00 EUR, pieaugušajiem – 2,50 EUR.

Uz muzejpedagoģiskajām programmām un apmeklējumiem grupās, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 25665538, 64381321 vai e-pastu muzejs.info@aluksne.lv

"Par restaurāciju (ieskats Alūksnes Jaunajā pilī)"

"Par restaurāciju (ieskats Alūksnes Jaunajā pilī)"

Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar Alūksnes Jaunās pils telpu izvietojumu baronu Fītinghofu laikā, restaurācijas veidiem, Alūksnes Jaunās pils interjera dekoratīvās apdares restaurāciju.

 

"Arheoloģija"

"Arheoloģija"

Mērķis: veidot izpratni par arheologu darbu, arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnes novadā.

"Iepazīsim Alūksni"

"Iepazīsim Alūksni"

Mērķis: iepazīties ar Alūksnes pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.

 "Pa Fītinghofu pēdām"

 "Pa Fītinghofu pēdām"

Mērķis: iepazīties ar baronu Fītinghofu dzimtas atstāto kultūrvēsturisko mantojumu Alūksnē.

"Livonijas ordeņa pils"

"Livonijas ordeņa pils"

Mērķis: veidot priekšstatu par Livonijas ordeņa pils vēsturi un notikumu likumsakarībām, veicināt interesi par pilsētas vēsturi.

Barona laboratorija

Barona laboratorija

Mērķis: veidot izpratni par Alūksnes Muižas parka floras un faunas bagātībām.

 "Tautumeitas pucējas"

 "Tautumeitas pucējas"

Mērķis: iepazīties ar latviešu tautas tērpu, tā sastāvdaļām, nēsāšanas tradīcijām un novadnieces Austras Lindes kolekciju - 120 lellēm Latvijas novadu tautas tērpos ekspozīcijā „No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”.

''Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”

''Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”

Mērķis: veicināt skolēniem izpratni par padomju varas īstenoto deportāciju norisi, latviešu dzīvi izsūtījumā, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu un deportāciju radītās sekas Latvijas vēstures un kultūras attīstībā.

Uzgaidiet... loading