Izglītojošas nodarbības

Izglītojošas un radošas nodarbības Alūksnes muzejā: 

Maksa par muzejpedagoģisko programmu: pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas, skolēniem – 1,00 EUR, pieaugušajiem – 2,50 EUR.

Uz muzejpedagoģiskajām programmām un apmeklējumiem grupās, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 25665538, 64381321 vai e-pastu muzejs.info@aluksne.lv

Barona laboratorija

Barona laboratorija

Mērķis: veidot izpratni par Alūksnes Muižas parka floras un faunas bagātībām.

''Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”

''Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”

Mērķis: veicināt skolēniem izpratni par padomju varas īstenoto deportāciju norisi, latviešu dzīvi izsūtījumā, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu un deportāciju radītās sekas Latvijas vēstures un kultūras attīstībā.

"Arheoloģija"

"Arheoloģija"

Mērķis: veidot izpratni par arheologu darbu, arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnes novadā.

"Livonijas ordeņa pils"

"Livonijas ordeņa pils"

Mērķis: veidot priekšstatu par Livonijas ordeņa pils vēsturi un notikumu likumsakarībām, veicināt interesi par pilsētas vēsturi.

"Iepazīsti Alūksni"

"Iepazīsti Alūksni"

Mērķis: iepazīties ar Alūksnes pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.

 "Pa Fītinghofu pēdām"

 "Pa Fītinghofu pēdām"

Mērķis: iepazīties ar baronu Fītinghofu dzimtas atstāto kultūrvēsturisko mantojumu Alūksnē.

 "Tautumeitas pucējas"

 "Tautumeitas pucējas"

Mērķis: iepazīties ar latviešu tautas tērpu, tā sastāvdaļām, nēsāšanas tradīcijām un novadnieces Austras Lindes kolekciju - 120 lellēm Latvijas novadu tautas tērpos ekspozīcijā „No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”.

Vasaras, rudens, ziemas un pavasara saulgriežu svinēšanas tradīcijām veltītas programmas 

Vasaras, rudens, ziemas un pavasara saulgriežu svinēšanas tradīcijām veltītas programmas 

Programmu saturs un forma katru gadu mainās, saglabājot mērķi -  iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnus un skolēnus ar latviešu tautas tradīcijām saulgriežu svētku svinēšanā.

Uzgaidiet... loading