Projekti

Projekti

ŠOBRĪD ALŪKSNES MUZEJS STRĀDĀ ŠĀDOS PROJEKTOS

keyboard_arrow_down

“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanu.

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2019
Projekta nosaukums:
“630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanu.
Konkursa izsludinātājs:
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros
Piešķirtais finansējums:
720 000,- EUR
Realizācijas laiks:
2021. gada maijs
Projekta īss saturs:

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Latvia – Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the region’s competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU and Russian Federation.

The Programme website is www.latruscbc.eu

“630 Versts Full of Feelings”/ “Versts of Feelings”

2019. gada 15. maijā uzsākta pārrobežu projekta īstenošana, kas ļaus Alūksnē radīt jaunus tūrisma piedāvājumus – trošu nobraucienu un oriģinālās apdares atjaunošanu Alūksnes Jaunās pils telpās.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar partneriem no Latvijas un Krievijas, uzsāka projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanu.

Projekta mērķis – radīt jaunu tūrisma piedāvājumu no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, kas tālāk turpināsies Krievijas Federācijā līdz Pavlovskai, Sanktpēterburgā – piedāvājot izbaudīt 630 verstis pilnas sajūtu. Radītais maršruts apvieno objektus, kas sniedz apmeklētājiem dažādu sajūtu gammu, iespēju sajust, līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem. Tā kā objekti neatrodas gluži līdzās jau populārajiem tūrisma galamērķiem, izveidotais maršruts sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību. Projektā tiks veidoti atsevišķi esošā tūrisma objektu piedāvājuma papildinājumi un demonstrēts mūsdienu informācijas tehnoloģiju piedāvājuma pielietojums gan maršruta atpazīstamības veicināšanai, gan sajūtu radīšanai objektos.

Projekta partneri: Alūksnes novada pašvaldība (Vadošais partneris, LV), Pavlovskas muzejs (RU), Izborskas muzej-rezervāts (RU), Latvijas Piļu un Muižu asociācija (LPMA) (LV).

Projekta īstenošanas termiņš - 24 mēneši (15.05.2019.-14.05.2021.)

Projekta kopējais budžets (bez partneru neattiecināmajām izmaksām) ir 800 000 EUR, t.sk. projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 720 000 EUR apmērā.

Pavlovskas muzeja budžets ir 337 683.50 EUR, Izborskas muzeja-rezervāta budžets ir 62 317.50 EUR, LPMA budžets veido 120 000 EUR, Alūksnes novada pašvaldības budžets – 279 999  EUR.

Lai realizētu abus ieplānotos infrastruktūras objektus, Alūksnes novada pašvaldība izlēma ieguldīt  lielāku pašu līdzfinansējumu, tādejādi kopējais pašvaldības budžets ir 484 000.00 EUR, no tā Latvijas-Krievijas programmas finansējums veido 251 999.10 EUR, pašvaldības finansējums 232 000.90 EUR.

Kas tiks paveikts projekta laikā?

Tiks uzlabots esošais tūrisma piedāvājums deviņos maršruta objektos – radīti jauni, papildinoši pakalpojumi, pēc iespējas izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, sajūtu paspilgtināšanai. Piemēram, Alūksnes Jaunajā pilī Fortepiano istabā būs kāds ar skaņu saistīts pārsteigums, Izborskas muzejs aicinās izjust Izborskas dabu, Pavlovskas parkā varēs izbaudīt vēsturi un mūsdienas, Litenes muižā aicinās sajust dzīvi, Lūznavas muižā vērot sikspārņus naktī.

 Tiks izveidota maršruta mobilā lietotne ar GPS gidu un katrai vietai pielāgotu vizuālo tēlu, kas informēs par sajūtu piedāvājumiem 9 maršruta vietās, interaktīvā karte, kopīgs buklets, apkopojot tūrisma informāciju par sajūtu piedāvājumiem abpus robežai. Tāpat tiks nodrošināti jaunā maršruta publicitātes pasākumi – kopīgs video, dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs, sajūtu festivāli (Lūznavā, Izborskā, Alūksnē un Pavlovskā). Tiks organizētas meistarklases par sajūtu izmantošanas iespējām esošajā tūrisma piedāvājumā un rīkotas pārrobežu konferences, kurās pieaicinot jomas ekspertus, tiks vērtēts tūrisma objektu piedāvājums un apmeklētāju pieprasījuma tendences.

Alūksnē tiks radīts jauns tūrisma piedāvājums – trošu nobrauciens no Tempļakalna pussalas uz Pilssalu. Projekta ietvaros tiks atsegti Alūksnes Jaunās pils Fortepiano un Ērģeļu istabas sienu un griestu gleznojumi, tādejādi paplašinot Alūksnes muzejā apskatāmos Jaunās pils telpu interjerus, restaurēts 19.gs flīģelis, radīts pārsteigums apmeklētājiem, un uzstādīts digitāls āra stends tūrisma informācijas ieguvei 24/7.

Pavlovskas pils parkā tiks īstenota neliela daļa no apjomīga projekta, restaurējot pārceltuvi pār Rožu paviljona dīķi uz Mīlestības salu (sauktu arī par grāfienes Livenas salu), iegādāts aprīkojums velomaršruta izveidei parkā, restaurēts 1799.gada ceļotāja atlass un par to izveidota digitalizēta ekspozīcija.

Izborskas muzej-rezervātā tiks izvietotas videonovērošanas kameras un atjaunota muzeja mājaslapa videostraumēšanas funkcijas nodrošināšanai, izveidota ekspozīcija sadarbībā ar Pavlovsku par ceļotāja atlasu.

Latvijas Piļu un Muižu asociācija nodrošinās interaktīvas tūrisma kartes izveidi, piedalīsies tūrisma izstādēs, veiks izveidotā maršruta mārketinga pasākumus un kopīgi ar tās biedriem – Litenes muižu, Varakļānu muižas pili, Krāslavas muižu, Lūznavas muižu, Preiļu muižas pils kompleksu un parku un Arendoles muižu - veiks nelielus esošā tūrisma piedāvājuma papildinājumus katrā no biedru objektiem, akcentējot dažādas izbaudāmās sajūtas tajos.

keyboard_arrow_down

Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskās izpētes laikā iegūto senlietu konservācija

Nr.p.k.:
5
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2020
Projekta nosaukums:
Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskās izpētes laikā iegūto senlietu konservācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
1050,-
Realizācijas laiks:
31.07.2021.
Projekta īss saturs:

Veikta 6 Alūksnes muzeja palīgkrājuma Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskajos izrakumos atrastā arheoloģiskā priekšmeta konservācija, nodrošinot to saglabātību un eksponēšanas iespējas.

keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils Svinību zāles Z puses ieloces un sienas mākslinieciskās apdares attīrīšana un konservācija

Nr.p.k.:
6
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2020
Projekta nosaukums:
Alūksnes Jaunās pils Svinību zāles Z puses ieloces un sienas mākslinieciskās apdares attīrīšana un konservācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
3500,-
Realizācijas laiks:
31.12.2020.
Projekta īss saturs:

Novērsts Alūksnes Jaunās pils Svinību zāles oriģinālās dekoratīvās apdares neatgriezeniskus zudumus. Darbus veic Bauskas rajona Rundāles pagasta Gunāra Grīnfelda individuālais restaurācijas uzņēmumus „ROKAJS”. Atbildīgā restauratore- veicmeistare Zinaida Grīnfelde (VKPAI apliecības Nr.279).

Veikta Alūksnes Jaunās pils Svinību zāles Z puses ieloces un sienas mākslinieciskās apdares oriģinālo gleznojumu attīrīšana, nostiprināšana un konservācija.

Veikta sabiedrības informēšana par restaurācijas darbu gaitu un par Alūksnes Jaunajā pilī apslēptajām, vēl neatklātajām kultūrvēsturiskajām vērtībām.

keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils mūzikas salona t.s. Ērģeļu istabas sākotnējās sienu apdares iluzoro paneļu restaurācijas nobeigums – zudušo koka apdares detaļu rekonstrukcija

Nr.p.k.:
4
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2020
Projekta nosaukums:
Alūksnes Jaunās pils mūzikas salona t.s. Ērģeļu istabas sākotnējās sienu apdares iluzoro paneļu restaurācijas nobeigums – zudušo koka apdares detaļu rekonstrukcija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
3000,-
Realizācijas laiks:
31.12.2020.
Projekta īss saturs:

Veikts Alūksnes Jaunās pils mūzikas salona, t. s. Ērģeļu istabas, sākotnējās sienu apdares iluzoro paneļu restaurācijas nobeigums- zudušo koka apdares detaļu rekonstrukcija.

Pilnībā pabeigti Alūksnes Jaunās pils Ērģeļu istabas sienu dekoratīvās apdares restaurācijas darbi.

Sekmēta Alūksnes Jaunās pils atpazīstamība.

Nodrošināta unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabātība.

Veicināta iedzīvotāju interese un izpratne par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas nozīmi.

ATBALSTĪTIE UN REALIZĒTIE PROJEKTI ALŪKSNES MUZEJĀ

keyboard_arrow_down

Grāmatas "ALŪKSNES ĒKU STĀSTI" izdošana

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2020
Projekta nosaukums:
Grāmatas "ALŪKSNES ĒKU STĀSTI" izdošana
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
3500,-
Realizācijas laiks:
20.11.2020.
Projekta īss saturs:

Izdota grāmata "Alūksnes ēku stāsti". Izdevniecība "Sava grāmata".

Atspoguļoti dažādos periodos celto Alūksnes ēku stāsti, kuri veidoti, balstoties uz muzejā apkopotajām vēstures liecībām, un kurus papildina vēsturiskās fotogrāfijas no Alūksnes muzeja krājuma un mūsdienu fotogrāfijas no Alūksnes muzeja digitālā arhīva.

Izveidota vērtīga un paliekoša dāvana Alūksnes pilsētas simtgadē.

keyboard_arrow_down

Radošās meistarklases “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas”

Nr.p.k.:
3
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2020
Projekta nosaukums:
Radošās meistarklases “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas”
Konkursa izsludinātājs:
Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas valsts meži, Valsts Kultūrkapitāla fonds
Piešķirtais finansējums:
2500,-
Realizācijas laiks:
30.11.2020.
Projekta īss saturs:

Veicināta zināšanu apgūšana par Alūksnes viduslaiku pils vēsturi un tās arheoloģisko izpēti.

Nodrošināta bērnu un jauniešu iesaistīšana kaula, koka un māla amatniecības prasmju apgūšanā, iepazīstot un izgatavojot viduslaiku spēles un rotaļlietas, apgūstot 12 spēļu un rotaļlietu spēlēšanas noteikumus un izgatavojot savu viduslaiku spēļu un rotaļlietu komplektus.

Veikta Alūksnes viduslaiku pils kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana.

 

keyboard_arrow_down

Foto prezentācija "Alūksnes ēku foto albums"

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2020
Projekta nosaukums:
Foto prezentācija "Alūksnes ēku foto albums"
Konkursa izsludinātājs:
Alūksnes novada pašvaldība
Piešķirtais finansējums:
677,-
Realizācijas laiks:
20.11.2020.
Projekta īss saturs:

Veikta ēku fotofiksācija vietējo fotogrāfu un foto mākslinieku plenēra laikā.

Alūksnes muzeja krājuma un plenēra laikā iegūto foto materiālu apkopojums prezentācijā ”Alūksnes ēku foto albums”.

Veikta prezentācijas popularizēšana Alūksnes pilsētas svētku ietvaros.

Apkopotais un iegūtais foto materiāls izmantots grāmatas ''Alūksnes ēku stāsti'' publicēšanā.

keyboard_arrow_down

Muzejpedagoģiska programma "Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos "Pieci likteņstāsti""

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2019
Projekta nosaukums:
Muzejpedagoģiska programma "Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos "Pieci likteņstāsti""
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
1830,-
Realizācijas laiks:
20.11.2019.
Projekta īss saturs:

Izveidota muzejpedagoģiska programma “Teatrāli izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci Likteņstāsti””.

Veicināta skolēniem izpratne par padomju varas īstenoto deportāciju norisi, latviešu dzīvi izsūtījumā, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu un deportāciju radītās sekas Latvijas vēstures un kultūras attīstībā. 

 

keyboard_arrow_down

"D. Knospes 20. gs. sākumā būvētās koka klarnetes ar futrāli restaurācija"

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2019
Projekta nosaukums:
"D. Knospes 20. gs. sākumā būvētās koka klarnetes ar futrāli restaurācija"
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
433,-
Realizācijas laiks:
31.10.2019.
Projekta īss saturs:

Veikta Latvijas mērogā unikāla Alūksnes muzeja pamatkrājuma priekšmeta – D.Knospes 20. gs. sākumā Rīgā būvētas koka klarnetes ar futrāli (ANM 6091/1-2) restaurācija.

Klarnetes restaurācijas darbus veica kvalificēts koka pūšamo instrumentu tehniķis Herberts Niedriņš, klarnetes futlāra restaurēšanu-  kvalificēta rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restauratore Ārija Ubarste.

Pēc restaurācijas klarneti plānots eksponēt Alūksnes Jaunās pils mūzikas salonā– Ērģeļu istaba.

keyboard_arrow_down

"Leo Kokles gleznas "Terēze" restaurācija"

Nr.p.k.:
3
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2019
Projekta nosaukums:
"Leo Kokles gleznas "Terēze" restaurācija"
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
900,-
Realizācijas laiks:
30.12.2019.
Projekta īss saturs:

Veikta Alūksnes muzeja krājuma mākslas priekšmeta- Leo Kokles gleznas "Terēze” restaurācija (stājglezniecības restauratore– meistare Dace Pāže).

Papildināta ar restaurēto priekšmetu Alūksnes muzeja pastāvīgā ekspozīcija "Leo Kokle. Mākslinieka istaba".

keyboard_arrow_down

Alūksnes muzeja pamatkrājumā esošu ērģeļu inventarizācijas un restaurācijas metodikas izstrāde

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2018
Projekta nosaukums:
Alūksnes muzeja pamatkrājumā esošu ērģeļu inventarizācijas un restaurācijas metodikas izstrāde
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
600,00 EUR
Realizācijas laiks:
28.02.2019
Projekta īss saturs:

Veikta  pamatkrājumā esošo ērģeļu inventarizācijas un restaurācijas metodikas izstrāde (Ugāles ērģeļbūves darbnīcas vadītāj Jānis Kalniņš).

 

keyboard_arrow_down

Fortepiano istabas sienu polihromijas atsegumu paplašināšana un konservācija

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2017
Projekta nosaukums:
Fortepiano istabas sienu polihromijas atsegumu paplašināšana un konservācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
2650,-
Realizācijas laiks:
30.11.2017.
Projekta īss saturs:

Veikta unikāla kultūrvēstures mantojuma- Alūksnes Jaunās pils Fortepiano istabas sienu gleznojumu atsegšana un konservācija.

Veicināta izpratne par Fortepiano istabas kopējo koncepciju.

Veikts nozīmīgs ieguldījums turpmākā restaurācijas un rekonstrukcijas projekta istrādē.

Veicināta vietējo iedzīvotāju interese un izpratne par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas nozīmi.

 

keyboard_arrow_down

Alūksnes muzeja tēlniecības kolekcijas izpēte

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2018
Projekta nosaukums:
Alūksnes muzeja tēlniecības kolekcijas izpēte
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
600,00 EUR
Realizācijas laiks:
28.02.2019
Projekta īss saturs:

Izpētīti un sagatavoti zinātniskie apraksti Alūksnes muzeja pamatkrājumā esošajām skulptūrām, ietverot tēlnieku daiļrades izpēti un iezīmējot viņu devumu Alūksnei 20. gs. 2. puses un mūsdienu izvērtējuma kontekstā.

Izveidots vispārējs Alūksnes muzeja tēlniecības darbu kolekcijas apraksts, iezīmējot svarīgākos akcentus Latvijas tēlniecības attīstības kontekstā.

 

keyboard_arrow_down

"No trimdas Latvijā - Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras"

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2017
Projekta nosaukums:
"No trimdas Latvijā - Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras"
Konkursa izsludinātājs:
VKKF mērķprogramma "Latvijai - 100"
Piešķirtais finansējums:
4000 EUR
Realizācijas laiks:
2018
Projekta īss saturs:

Nodrošināti piemēroti ilglaicīgas eksponēšanas apstākļi Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūru kolekcijai.

Nodrošināta unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība sabiedrībai.

Veicināta piederības un mīlestības sajūtas pret savu zemi un tās bagāto kultūras mantojumu Latvijas iedzīvotājos un tautiešos ārvalstīs.

 

 

keyboard_arrow_down

Raga taures apkaluma izpēte un konservācija

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2016
Projekta nosaukums:
Raga taures apkaluma izpēte un konservācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
700,-
Realizācijas laiks:
01.03.2017.
Projekta īss saturs:

Veikta 2014. gadā Alūksnes Livonijas ordeņa pilsdrupās atrastās raga taures apkalumu ķīmiskā izpēte.

Veikta raga taures apkalumu konservācija.

Alūksnes pilsētas un arheoloģijas ekspozīcijas "Laikmetu mielasts" papildināta ar unikālu, Alūksnes Livonijas ordeņa pili raksturojošu priekšmetu.

Informēta sabiedrība par Alūksnes un Apes novada arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu un aizsargāšanu.

keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva kāpņu telpas griestu gleznojumu atsegšana un konservācija

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2016
Projekta nosaukums:
Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva kāpņu telpas griestu gleznojumu atsegšana un konservācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
3000,-
Realizācijas laiks:
30.09.2016.
Projekta īss saturs:

Atsegts, konservēts un restaurēts Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva gleznojums.

Veikta sabiedrības informēšana par pils izskatu, tās atjaunošanu un saglabāšanu.

keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas sienu gleznojumu atsegšana un konservācija

Nr.p.k.:
3
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2016
Projekta nosaukums:
Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas sienu gleznojumu atsegšana un konservācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
3800,-
Realizācijas laiks:
21.03.2017.
Projekta īss saturs:

Pabeigta griestu rekonstrukcija, restaurācija.

Nostiprināts arkas daļā atklātais ornamentālais gleznojums, ieklāta restaurācijas grunts, veikti tonējumi, viss pārklāts ar aizsargkārtu. Veikta pilnīga arkas restaurācija.

Sagatavots rekonstrukcijai- restaurācijai sienas fragments virs loga. Stiprināts krāsas slānis gleznieciski dekoratīvai joslai loga daļā, ieklāta restaurācijas grunts krāsas slāņa zudumu vietās, veikta tonēšana. Restaurētais fragments pārklāts ar aizsargkārtu.

keyboard_arrow_down

Eksponēšanas apstākļu nodrošināšana Alūksnes muzeja vēstures un arheoloģijas ekspozīcijas mainīgās sadaļas telpā

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2015
Projekta nosaukums:
Eksponēšanas apstākļu nodrošināšana Alūksnes muzeja vēstures un arheoloģijas ekspozīcijas mainīgās sadaļas telpā
Konkursa izsludinātājs:
LR Kultūras ministrija
Piešķirtais finansējums:
3400,-
Realizācijas laiks:
31.08.2015.
Projekta īss saturs:

Radīti droši, normatīvo aktu prasībām atbilstoši, Nacionālā muzeja krājuma priekšmetu aizsardzības un saglabāšanas apstākļi priekšmetu eksponēšanas laikā.

Nodrošināta priekšmetu saglabātības mūža paildzināšana.

Nodrošināta iespēja eksponēt oriģinālus, vērtīgus un lielu apmeklētāju interesi piesaistošus muzeja krājuma priekšmetus.

Uzlabota muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāte.

Palielināts ekspozīciju skaits muzejā un pieaudzis eksponēto Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu skaits.

Pieaudzis apmeklētāju skaits muzejā un sabiedrības interese un izpratne par muzeju darba nozīmi.

Pieaugusi apmeklētāju uzticība muzejam, līdz ar to arī dāvinājumos iegūto priekšmetu skaits.

keyboard_arrow_down

Asaru senkapos iegūto arheoloģisko izrakumu senlietu konservācija, saglabāšana un popularizēšana

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2015
Projekta nosaukums:
Asaru senkapos iegūto arheoloģisko izrakumu senlietu konservācija, saglabāšana un popularizēšana
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
3500,-
Realizācijas laiks:
31.12.2015.
Projekta īss saturs:

Veikta Asaru senkapos iegūto senlietu konservācija. 

Iegūta iespēja daudz precīzāk datēt atradumus un papildināt zinātniskās izpētes faktus.

Nodrošināta senlietu saglabātība un pieejamība sabiedrībai.

Informēta sabiedrība par arheoloģiskā mantojuma daudzveidību un nozīmīgumu.

keyboard_arrow_down

Alūksnes muzeja arheoloģiskā krājuma priekšmetu konservācija un saglabāšana

Nr.p.k.:
3
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2015
Projekta nosaukums:
Alūksnes muzeja arheoloģiskā krājuma priekšmetu konservācija un saglabāšana
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
1500,-
Realizācijas laiks:
31.12.2015.
Projekta īss saturs:

Veikta Alūksnes muzeja arheoloģiskā krājuma senlietu konservācija un sagatavošana eksponēšanai.

Alūksnes pilsētas un arheoloģijas ekspozīcijas "Laikmetu mielasts" papildināšana ar jauniem priekšmetiem.

Sabiedrības informēšana par Alūksnes un Apes novada arheoloģiskā mantojuma saglabāšanu un aizsargāšanu.

keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas gleznojumu konservācija

Nr.p.k.:
4
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2015
Projekta nosaukums:
Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas gleznojumu konservācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
3000,-
Realizācijas laiks:
20.02.2016.
Projekta īss saturs:

Veikta Alūksnes Jaunās pils kāpņu telpas sienu, griestu gleznojumu fragmentu atsegšana un konservācija.

keyboard_arrow_down

Eola tempļa Alūksnes muižas parkā izpētes darbi un restaurācijas projekta izstrāde

Nr.p.k.:
5
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2015
Projekta nosaukums:
Eola tempļa Alūksnes muižas parkā izpētes darbi un restaurācijas projekta izstrāde
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
1500,-
Realizācijas laiks:
30.09.2015.
Projekta īss saturs:

Veikta Eola tempļa izpēte un sagatavots restaurācijas projekts.

Saglabāta iespēja atjaunot arhitektūras pieminekli tā oriģinālajā mākslinieciskajā kvalitātē.

Radīti labvēlīgi nosacījumi kultūras tūrisma produktu un pakalpojumu izveidei un attīstībai. 

Veicināta sabiedrības izglītošana par kultūras mantojuma lomu pilsētas ilgtspējīgā attīstībā.

 

keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana

Nr.p.k.:
6
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2015
Projekta nosaukums:
Alūksnes Jaunās pils tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
2000,-
Realizācijas laiks:
17.11.2015.
Projekta īss saturs:

Veikta Alūksnes Jaunās pils būves tehniskā stāvokļa noteikšana un tehniskās apsekošanas atzinums.

keyboard_arrow_down

Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības, kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzeja mākslas priekšmetu kolekcijai

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2014
Projekta nosaukums:
Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības, kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzeja mākslas priekšmetu kolekcijai
Konkursa izsludinātājs:
LR Kultūras ministrija
Piešķirtais finansējums:
4200,-
Realizācijas laiks:
30.09.2014.
Projekta īss saturs:

Alūksnes muzeja krātuvē nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši glabāšanas apstākļi- uzlabots mikroklimats, nodrošinātas priekšmetu evakuācijas iespējas draudu gadījumā, nodrošināti apstākļi priekšmetu saglabātībai un operatīvai piekļūšanai tiem, uzlabota sniegto pakalpojumu kvalitāte.

Uzlaboti saglabāšanas, drošības un izmantošanas apstākļi 704 Nacionālā muzeju krājuma priekšmetiem. 

keyboard_arrow_down

Gleznotājam Leo Koklem- 90

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2014
Projekta nosaukums:
Gleznotājam Leo Koklem- 90
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
2200,-
Realizācijas laiks:
30.11.2014.
Projekta īss saturs:

Veicināta profesionālās mākslas pieejamība, kultūras mantojuma saglabāšana un tālāknodošana.

Iepazīstināta un izglītota sabiedrība ar ievērojamo Alūksnes novadnieku gleznotāju Leo Kokli un viņa daiļrades daudzveidību.

Papildināta pastāvīgā Leo Kokles ekspozīcija ar plašākai sabiedrībai vēl neredzētiem darbiem un laikmetam atbilstošu interjeru.

Noorganizētas ceļojošas izstādes un lekcijas Alūksnes novada skolās.

keyboard_arrow_down

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 2671 Mauzoleja Alūksnes muižas parkā restaurācija

Nr.p.k.:
3
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2014
Projekta nosaukums:
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 2671 Mauzoleja Alūksnes muižas parkā restaurācija
Konkursa izsludinātājs:
VKPAI
Piešķirtais finansējums:
7000,-
Realizācijas laiks:
31.10.2014.
Projekta īss saturs:

Lai saglabātu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli- mauzoleju- Alūksnes Muižas parkā, valsts aizsardzības NR. 2671, relizēts restaurācijas projekta sākumposms:

  • veikta celtnes cokola tipa platformas granīta bloku pastiprināšana, izveidojot dzelzbetona joslu zem granīta bloku pirmās rindas, zem piegulošā reljefa virsmas;
  • izveidota gruntī iedziļināta betona apmale;
  • veikta cokola platformas sienu plakņu līdzināšana, pārvietojot noslīdējušos granīta blokus;
  • veikta granīta bloku virsmu attīrīšana no bioloģiskā apauguma un granīta bloku mūra šuvju attīrīšana no bojātā javas aizpildījuma;
  • uzstādīta zudusī granīta bloku fiksācijas skava;
  • veikta granīta bloku šuvju aizpildīšana;
  • veikta būvei piegulošā reljefa paaugstināšana, ar granti nosedzot virs piegulošā reljefa redzamās betona apmales daļas.

Darbi veikti, saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

keyboard_arrow_down

Alūksnes muižas parka izpēte un attīstības iespēju plānošana

Nr.p.k.:
4
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2014
Projekta nosaukums:
Alūksnes muižas parka izpēte un attīstības iespēju plānošana
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
3500,-
Realizācijas laiks:
30.12.2015.
Projekta īss saturs:

Veikta Alūksnes Muižas parka izpēte, sniegts kultūras un dabas mantojuma novērtējums un izstrādāts parka attīstības plāns.

Saglabāta iespēja atjaunot arhitektūras pieminekli (Muižas parku) tā oriģinālajā mākslinieciskajā kvalitātē.

Sekmēta kultūrvēsturiskā mantojuma loma sabiedrības estētiskajā audzināšanā.

keyboard_arrow_down

Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzejā

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2013
Projekta nosaukums:
Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzejā
Konkursa izsludinātājs:
KM
Piešķirtais finansējums:
1 000 LVL
Realizācijas laiks:
2013 aprīlis- oktobris
Projekta īss saturs:

Iegādātas un izvietotas muzeja krātuvēs priekšmetu saglabātības noteikumiem atbilstošas plauktu konstrukcijas. 

keyboard_arrow_down

LTF 25 gadu jubilejai veltīts pasākumu cikls Alūksnes novadā „Mana atmiņa zied”

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2013
Projekta nosaukums:
LTF 25 gadu jubilejai veltīts pasākumu cikls Alūksnes novadā „Mana atmiņa zied”
Konkursa izsludinātājs:
KM
Piešķirtais finansējums:
1 670 LVL
Realizācijas laiks:
2013 aprīlis- augusts
Projekta īss saturs:

Izveidota ceļojošā izstāde par Atmodas laika notikumiem un cilvēkiem, atmiņu stāsti fiksēti CD un DVD diskos, izveidoti piemiņas suvenīri.

keyboard_arrow_down

Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde

Nr.p.k.:
3
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2013
Projekta nosaukums:
Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
1 350 LVL
Realizācijas laiks:
2013 aprīlis- jūlijs
Projekta īss saturs:

Veikta Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un sastādīta restaurācijas metodika.

keyboard_arrow_down

Gleznotāja L. Kokles zīmējumu un skiču restaurācija / konservācija

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2012
Projekta nosaukums:
Gleznotāja L. Kokles zīmējumu un skiču restaurācija / konservācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
700 LVL
Realizācijas laiks:
2012 – 2014
Projekta īss saturs:

Restaurētas 6 grafikas lapas, kopējā platība 520 dm² (Ā. Ubarste).

keyboard_arrow_down

Latvijas Mākslas Akadēmijas Restaurācijas nodaļas studentu prakse Alūksnes Muzejā

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2012
Projekta nosaukums:
Latvijas Mākslas Akadēmijas Restaurācijas nodaļas studentu prakse Alūksnes Muzejā
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
900 LVL
Realizācijas laiks:
2012
Projekta īss saturs:

Veikta tīrīšana, restaurācija, konservācija, ierāmēšana 40 krājuma gleznām.

keyboard_arrow_down

Latvijas Mākslas Akadēmijas Alūksnes krājuma gleznu restaurācija

Nr.p.k.:
7
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Latvijas Mākslas Akadēmijas Alūksnes krājuma gleznu restaurācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
300 LVL
Realizācijas laiks:
2010
Projekta īss saturs:

Restaurētas O. Bērziņa un R. Vētras 16 gleznas (G. Čakare).

keyboard_arrow_down

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu restaurācija

Nr.p.k.:
6
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu restaurācija
Konkursa izsludinātājs:
ERAF
Piešķirtais finansējums:
434623 LVL
Realizācijas laiks:
2010-2012
Projekta īss saturs:

Veikta Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, Apaļā torņa un Ledus pagraba rekonstrukcija. Muižas parka teritorijā rekonstruēts celiņu tīkls, izvietoti soliņi, uzsākta skulptūru dārza atjaunošana, rekonstruējot R. Sviles skulptūru „Nāra”, veikta Jaunās pils dīķa tīrīšana un padziļināšana, izveidoti materiāli- buklets un pastkartes- par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku dalībai trīs starptautiskās tūrisma izstādēs, izveidota Alūksnes Jaunās pils mājas lapa www.aluksnespils.lv un reklāmfilma par Alūksnes Jaunās pils kompleksu

keyboard_arrow_down

Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana

Nr.p.k.:
5
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana
Konkursa izsludinātājs:
ELFLA (LAD)
Piešķirtais finansējums:
5584 LVL
Realizācijas laiks:
2010 - 2011
Projekta īss saturs:

Iegādāts kāpurķēžu pacēlājs apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabota muzeja materiāli tehniskā bāze, rasta iespēja veidot mobilās ekspozīcijas.

keyboard_arrow_down

Alūksnes muzeja vēsturiskās izstādes „Krustpunktā” vizuālā un informatīvā satura papildināšana

Nr.p.k.:
4
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Alūksnes muzeja vēsturiskās izstādes „Krustpunktā” vizuālā un informatīvā satura papildināšana
Konkursa izsludinātājs:
VKKF Vidzemes Kultūras programma
Piešķirtais finansējums:
600 LVL
Realizācijas laiks:
2010 - 2011
Projekta īss saturs:

Pilnveidots vēsturiskās izstādes vizuālais un informatīvais saturs, izveidots emocionālais akcents – krāšņi baronu tērpi, papildināta krājumu tekstiliju kolekcija, izpētītas, saglabātas un popularizētas 18.gs. apģērbu valkāšanas tradīcijas Alūksnē.

keyboard_arrow_down

Alūksnes Pilsētas apbūves plānu konservācija/restaurācija I, II kārtas

Nr.p.k.:
3
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Alūksnes Pilsētas apbūves plānu konservācija/restaurācija I, II kārtas
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
1300 LVL
Realizācijas laiks:
2010 - 2011
Projekta īss saturs:

Veikta konservācija Alūksnes apbūves projektu 403 lapām, SIA Sēpija (Ā. Ubarste)

keyboard_arrow_down

Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/ Ainavu pērles

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/ Ainavu pērles
Konkursa izsludinātājs:
est-lat-rus
Piešķirtais finansējums:
Realizācijas laiks:
Projekta īss saturs:

Projekta ietvaros Alūksnes muižas parkā restaurēts Aleksandra paviljons, Alūksnes Jaunajā pilī veikta 1. stāva sienu krāsojuma izpēte, Alūksnes muzejā iegādāts aprīkojums 2 muzejpedagoģiskajām programmām, iegādāts un uzstādīts interaktīvais informatīvais stends, organizētas lekcijas un semināri vietējiem iedzīvotājiem par dažādām tēmām.

keyboard_arrow_down

Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai / AAC”

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai / AAC”
Konkursa izsludinātājs:
est-lat-rus
Piešķirtais finansējums:
102971 EUR
Realizācijas laiks:
2012 -2014
Projekta īss saturs:

Projekta ietvaros Alūksnes muzejā atjaunotas un daļēji iekārtotas 3 telpas, organizētas 10 lekcijas, metodoloģiskais seminārs projekta partneriem un semināri vietējiem iedzīvotājiem par dažādām arheoloģijas tēmām.

keyboard_arrow_down

Alūksnes muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu restaurācija (Seno rotu atdzimšana)

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2008
Projekta nosaukums:
Alūksnes muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu restaurācija (Seno rotu atdzimšana)
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
700 LVL
Realizācijas laiks:
2008
Projekta īss saturs:

Restaurēti 28 arheoloģijas priekšmeti (A. Burkovska)

keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils galvenās kāpņu telpas dienvidu puses logu restaurācija I, II kārta

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2008
Projekta nosaukums:
Alūksnes Jaunās pils galvenās kāpņu telpas dienvidu puses logu restaurācija I, II kārta
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
2500 LVL
Realizācijas laiks:
2008 - 2009
Projekta īss saturs:

Restaurēti galvenās kāpņu telpas 2 logi.

ALŪKSNES MUZEJS
Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]
Dizains un izstrāde
Uzgaidiet... loading