Krājums

Muzeja krājums sniedz informāciju par tādām tēmām kā:

Alūksnes senā vēsture

Alūksnes kā apdzīvotas vietas attīstība

Alūksnes pilsētas un pagastu apbūve, saimnieciskā, kultūras un izglītības dzīve

Gleznotājs Leo Kokle

Marienburgas cietoksnis

Novadnieki

7.Siguldas kājnieku pulks

 

Krājuma vienību skaits 42145

 

Mērķis – veidot pārskatāmu, funkcionāli izmantojamu muzeja krājumu kā Alūksnes identitātes raksturotāju, tādējādi veicinot sabiedrības interesi un izpratni par Alūksnes kultūrvēsturi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Uzdevums:

Mērķtiecīgi papildināt muzeja krājumu, dokumentējot un pilnveidojot krājuma uzskaites sistēmu, nodrošināt krājuma pieejamību plašākam sabiedrības lokam atbilstoši MK „Noteikumi par nacionālo muzeju krājumu”.

Krājuma materiāli kopumā aptver Alūksnes pilsētas un novada teritoriju. Krājuma saturu ietekmējušas biežās administratīvi teritoriālās izmaiņas. Hronoloģiski krājums datējams ar laika periodu sākot no 4.g.t.p.m.ē. līdz mūsdienām.

Muzeja krājumu pārsvarā veido fotomateriāli, dokumenti un iespieddarbi, mākslas priekšmeti, nelielu daļu veido numismātika, arheoloģija, darba un sadzīves priekšmeti. Interesantākās kolekcijas ir L.Kokles, R.Vētras, Fr.Meri, J.Selgas gleznas, arheoloģija, senās Alūksnes fotogrāfijas.

Krājuma materiālus izmanto skolēni, studenti un pētnieki. Ar krājuma priekšmetiem var iepazīties arī muzeja ekspozīcijās un izstādēs, notiek arī krājuma priekšmetu restaurācija ar VKKF finansiālo atbalstu - arheoloģija, gleznas, Alūksnes apbūves plāni, mēbeles.

Uzgaidiet... loading