Izstādes un ekspozīcijas

Izstādes un ekspozīcijas

11.02.2020
keyboard_arrow_down

Goda plāksnē- sievietes

Sagaidot Starptautisko sieviešu dienu, goda vietā ceļam sievietes, gluži kā padomju gados, kad Goda plāksnēs rindojās fotogrāfijas ar darba izcilniekiem. Ko piecgades plāna ietvaros spēja paveikt mūsu novadnieces, teicamnieces, pirmrindnieces un trieciennieces, vēsta Alūksnes muzeja krājumā glabātās fotogrāfijas un apbalvojumi.

 Kas bija Goda plāksne?

Goda plāksne (krievu val. доска почета)- viens no atzinības un godinājuma veidiem PSRS valsts pārvaldes un saimnieciskajās institūcijās. Publiskā vietā izvietots stends ar attiecīgajā laika posmā labāko "sociālistiskā darba" veicēju fotogrāfijām.

Kad tika pieņemts lēmums par Goda plākšņu izvietošanu?

Periodikas publikācijās norādīts, ka lēmums par Goda plākšņu izvietošanu Alūksnes apriņķī tika pieņemts

  1. gadsimta četrdesmitajos gados:

“Kolhozos, ciemu padomēs un pagastu izpildu komitejās uzstādīt Goda plāksnes, kur pēc kolhoza valdes, ciema padomes un pagasta izpildu komitejas lēmuma atzīmēt kolhozus, kolhozu priekšsēdētājus, brigadierus, posminiekus un labākos kolhozniekus, kuri pirms termiņa izpildījuši savus ražas novākšanas plānus un norēķinājušies ar valsti labības piecgadē, nokārtojuši natūrmaksu par MTS darbu, atbēruši sēklas aizņēmumus un parādus. Sanāksme aicina visus kolhozniekus un kolhoznieces, gados vecos, pusaudžus un skolēnus, kolhozu priekšsēdētājus, brigadierus un posminiekus mobilizēt visus savus spēkus boļševistiskai cīņai par to, lai ar labu lopbarību apgādātu kolhozu un kolhoznieku lopus, lai īsos termiņos un bez zaudējumiem novāktu ražu un pirms termiņa norēķinātos ar valsti, veikt pirmā kolhozu gada ražas novākšanas darbus tā, kā to prasa biedrs Staļins. Aicinājums apspriests un pieņemts Alūksnes apriņķa partijas, komjaunatnes un padomju aktīva sapulcē.”

 Padomju Alūksne, 1949. gada 19. jūlijs, Nr. 86

Kad izvietoja un kurš varēja iekļūt Goda plāksnē?

1.Rajona Goda plāksnē  tika ievietoti darba pirmrindnieku portreti atbilstoši LKP rajona komitejas un rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumam «Par darba pirmrindnieku portretu ievietošanu rajona Goda plāksnē»:

par labiem panākumiem sociālistiskajā sacensībā un aktīvu sabiedrisko darbību sakarā ar Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas  gadadienām;

par panākumiem ražošanas un sabiedriskajā darbā sakarā ar 1. Maiju- Darbaļaužu
starptautiskās solidaritātes dienu;

2.Katra uzņēmuma vai iestādes Goda plāksnē tika ievietoti darba pirmrindnieku portreti par panākumiem ražošanas un sabiedriskajā darbā, piemēram, Alūksnes Lauktehnikas, Alūksnes SCO (Starpkolhozu celtniecības organizācijas), Alūksnes CRBP- 15 (Ceļu rajonu būvniecības pārvaldes), Alūksnes SPK (Sadzīves pakalpojumu kombināta), Alūksnes maizes kombināta, kolhoza un sovhoza goda plāksnē.

Katram darba kolektīvam bija savas Sociālistiskās saistības, kurās atspoguļota kolektīva apņemšanās veikt noteiktus ražošanas un audzināšanas pasākumus. Sabiedriskās organizācijas kopīgi ar administrāciju lēma, kam dodami Goda raksti, kuru fotoattēli ievietojami uzņēmuma Goda plāksnē. Tajā ievietoja labākos. Uzņēmuma sabiedriskās organizācijas allaž rūpīgi apsvēra, cik lielu ieguldījumu plānu izpildē un citos kopīgajos pasākumos deva katrs strādnieks. Paši labākie tika ieteikti valdības apbalvojumiem. Darba pirmrindniekiem tika piešķirti ordeņi, medaļas, krūšu nozīmes, pasniegti Goda raksti.

Mainoties varām un ideoloģijai, Goda plāksnes “neuzkrītoši pazuda” un tā arī nekad neatgriezās cildināt savus darba varoņus.

Izstāde skatāma no 11. februāra līdz 30. martam.

07.12.2019
keyboard_arrow_down

Stikla mākslinieces Ilzes Dūdiņas personālizstāde “Ledus ir salts un silts”

Ledus kā stikls, stikls kā ledus, tas tik ļoti piestāv ziemas un svētku sajūtai. 
Māksliniece saka: "Izstāde "Ledus ir salts un silts" Alūksnes muzejā ir veltījums stiklam. Tā pauž nezūdošu prieku par materiālu, nebeidzamajām iespējām to atklāt arvien no jauna. Stikls kā tūkstošveidis pavadījis visus manus radošās karjeras gadus, lai nevienā brīdī nevarētu sev atzīt: "lūk, varu apstāties - viss jau pateikts un atklāts". Tādēļ izstādi, kas ietiecas svētku laikā, vēlos atzīmēt kā pateicības mirkli šim burvīgajam materiālam.
Prieks, kas caurauž izstādē aplūkojamos darbus, nebūt nav viengabalains. Tas ietver pārdomas un grūtības, ko rada cietais un trauslais materiāls ar dažādajām dabām un raksturiem. Tās labi pazīstamas ikvienam, kurš mēģinājis savu radošo ieceri atveidot stiklā. Tomēr rezultāts vienmēr ir viegls un brīnumains. Ledus – stikls, stikls – ledus, tas tik ļoti piestāv šim svētku laikam.

Izstāde Alūksnes muzejā skatāma no 07.12.2019. līdz 31.01.2020.

16.05.2019
keyboard_arrow_down

Viļņa Blūma fotoizstāde "Alūksne toreiz un tagad"

Izstādē vecmeistaru fotogrāfijās redzama Alūksne gan 20. gs. sākumā, gan pirmās brīvvalsts laikā, savukārt alūksnietis fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs vietas ar šodienas skatījumu. Izstādē vienuviet skatāmas pilsētas ainavas pirms apmēram 100 gadiem un šodien. Fotogrāfijas ļauj salīdzināt un ieraudzīt, kā laika ritējums ietekmējis ielu infrastruktūru, pilsētvidi, dažādu ēku izskatu un to, kas tajās atradies. Dažas ēkas ir saglabājušās līdz mūsdienām, citas – gājušas bojā, bet daļa no tām piedzīvojusi atjaunošanas darbus pēc 1940. gada Lielā ugunsgrēka.

31.05.2018
keyboard_arrow_down

19.gs. muižkungu guļamistaba

Muižkungu guļamistaba, veidota no 19.-20. gs. interjera
mēbelēm eklektikas stilā, kas sevī apvieno dažādu stilu
un laikmetu sajaukumu, un bīdermeijera stilā, kas ir
vienkāršota interpretācija ampīra stilam, kur tiek izcelts
koksnes dabīgais skaistums, izturība, praktiskums un
ērtība.

Mēbeles no Jāņa Medmana privātās kolekcijas!

Uzgaidiet... loading