Cenrādis

1. Ieejas maksa muzeja izstāžu un ekspozīciju zālēs (no personas)

Visa muzeja apmeklējums:
Pieaugušajiem € 6,00
Skolēniem, studentiem, pensionāriem €4,50
 
Pastāvīgo ekspozīciju viens apmeklējums:
Pieaugušajiem € 2,50
Skolēniem, studentiem, pensionāriem € 1,00
 
Pastāvīgo ekspozīciju viens apmeklējums ģimenei (1-2 pieaugušie, līdz 7 bērniem līdz 18 gadu vecumam) - € 1,00 (no personas)
 
Mainīgo izstāžu viens apmeklējums:
Pieaugušajiem €1,50
Skolēniem, studentiem, pensionāriem €1,50
 
Bezmaksas muzeja apmeklējums (uzrādot attiecīgu dokumentu):
 • Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);
 • Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 • Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim;
 • Personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājam (maksimālais pavadītāju skaits 2);
 • Personai ar 2. vai 3. grupas invaliditāti;
 • Bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājam (maksimālais pavadītāju skaits 2);
 • Grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2);
 • Politiski represētai personai;
 • Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai;
 • Akreditēta Latvijas muzeja darbiniekiem;
 • ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem.

 

2. Maksa par ekskursiju gida pavadībā (no grupas)

Alūksnes muzejā vai Alūksnes muižas parkā (līdz 2 stundām)
Pieaugušajiem € 25,00
Skolēniem, studentiem, pensionāriem €15,00
 
 
3. Muzeja rīkoto pasākumu, lekciju, muzejpedagoģisko programmu apmeklējums
(no personas)
 
Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiska pasākuma viens apmeklējums
Pieaugušajiem € 2,50
Skolēniem, studentiem, pensionāriem €1,00 
 
Bezmaksas apmeklējums:
 • Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);
 • Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 • Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas audzēknim;
 • Personai ar 1. grupas invaliditāti un viņa pavadītājam (maksimālais pavadītāju skaits 2);
 • Personai ar 2. vai 3. grupas invaliditāti;
 • Bērnam ar invaliditāti un viņa pavadītājam (maksimālais pavadītāju skaits 2);
 • Grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem (maksimālais skaits 2);
 • Politiski represētai personai;
 • Alūksnes novada pašvaldības viesu delegācijai;
 • Akreditēta Latvijas muzeja darbiniekiem;
 • ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem.
Izstādes atklāšanas, Latvijas valsts svētkiem veltīti pasākumi un Alūksnes pilsētas svētkiem veltīti pasākumi - bez maksas!
 

4.Maksa par muzeja krājuma materiālu izmantošanu

Pētnieciskais darbs muzeja krājuma lasītavā
- kartotēku izmantošana, izraksti no kartītēm - bez maksas
- Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izmantošana - bez maksas
 
Materiālu atlase pieprasījuma atbildes sagatavošanai
- par 1 vienību izpētītai tēmai  € 0.28
par 1 vienību mazpētītai/nepētītai tēmai  € 0.43
 
Krājuma materiālu izmantošana - kopēšana (1 lapaspuse)
- par periodu līdz 19.gs. € 1.42
- par 19.gs. € 0.71
- par periodu no 20.gs. € 0.43
Muzeja krājuma popularizēšanai - bez maksas
 
Krājuma materiālu izmantošana - skenēšana (1 lapaspuse)
- par periodu līdz 19.gs.  € 1.42
- par 19.gs. € 0.43
- par periodu no 20.gs.  € 0.28
Muzeja krājuma popularizēšanai - bez maksas
 
Skenēta materiāla izdruka (1 lapaspuse)
- melnbalta € 0.43
- krāsaina  € 1.14
 
Krājuma materiālu izmantošana - fotografēšana, filmēšana (1 vienība)
- par periodu līdz 19.gs.  € 1.42
- par 19.gs. € 0.71
- par periodu no 20.gs.  € 0.28
Muzeja krājuma popularizēšanai - bez maksas
 
Digitālā formātā saglabāta materiāla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 
(1 vienība) -  € 0.28
Uzgaidiet... loading