Aleksandra paviljona pēcrestaurācijas atklāšana.

05.06.2015

2015.gada 11.jūnijā plkst.13.00 Alūksnes muižas parkā Aleksandra paviljona pēcrestaurācijas atklāšanas pasākums projekta Nr.ELRII-261 "Two pearls of the landscape parks in Eastern Europe/ Landscape pearls" ("Divas ainavu pērles Austrumeiropā/ Ainavu pērles") ietvaros.

Aleksandra paviljons tapis par godu Krievijas caram Aleksandram I, kurš 1822.gadā, Vidzemei caurbraucot, iegriezies Alūksnē. Pieļauj arī, ka paviljons uzcelts vēlāk, par godu šī notikuma atcerei. Alūksnieši paviljonu dēvē arī par tējas vai kafijas paviljonu, jo nostāsti vēsta, ka baroniem te paticis dzert rīta kafiju. Istabenei nācies mērot patālo ceļu no Jaunās pils līdz paviljonam vairākas reizes, līdz beidzot izdevies atnest pietiekami karstu kafiju.

Projekta galvenais ieguvums ir 18.gs.beigās/19.gs.sākumā celtā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Aleksandra paviljona restaurācija. Projekta galvenā ideja ir saistīta ar rsstaurāciju kā iespēju saglabāt vēstures dārgumus- mazās arhitektūras formas.

Aleksandra paviljona restaurācija īstenota kā daļa no pārrobežu projekta "Divas ainavu pērles Austrumeiropā".

Šis ir viens no 20 Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam līdzfinansētajiem projektiem.

Uzgaidiet... loading