Top vēstures ekspozīcija „Laikmetu mielasts”

25.09.2013

Arhitekti Agris Padēlis- Līns un Ivars Pilips izstrādājuši ekspozīcijas dizaina skices. Alūksnes vēstures pamatekspozīcijā kā centrālais objekts plānots liels svinību galds, uz kura secīgi sarindots Alūksnes vēstures „mielasts” no vissenākajiem laikiem līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai, iekļaujot sešus nozīmīgākos Alūksnes, Latvijas un Pasaules vēstures laika posmus- Alūksnes senvēsturi; Viduslaikus un jaunos laikus- Marienburgas cietoksni; Muižas laiku; Alūksni Latvijas brīvvalsts laikā; Nacistisko un padomju okupācijas un Atmodas laiku.

Alūksnes muzeja krājums veidojies vairāk kā 50 gadu laikā, iekļaujot daudzas unikālas un Alūksnei ļoti nozīmīgas liecības. Pamatekspozīcijai tiek atlasīti krājuma priekšmeti, kas visspilgtāk, precīzāk un emocionālāk atspoguļo Alūksnes veidošanās procesu un nozīmi Latvijas un pasaules vēsturē. Lai vēsturisko stāstījumu ekspozīcijā padarītu interesantāku, vairāki priekšmeti tiks deponēti arī no citiem muzejiem. Ne visi priekšmeti ir labā stāvoklī, tāpēc tiek veikti arī restaurācijas darbi, lai ekspozīcijā izvietotie priekšmeti sniegtu precīzāku priekšstatu par savu pielietojumu un izskatu.

Par Alūksnes senāko vēsturi stāstīs 1977.g. arheoloģiskajos izrakumus iegūtas senlietas, kuras restaurējusi Anita Burkovska 2008.-2009.g., bet 2011.g. Pilssalā notikušajos arheoloģiskajos izrakumos arheologa Ulda Kalēja vadībā atrastās lodes, 17.gs. zviedru monētas, vārtu viras eņģe, trauku lauskas, pīpju galviņas u.c. atradumi iepazīstinās ar dzīvi Marienburgas cietoksnī. Par Alūksnes pilsētas vēsturi 20.gs. 20.-30. gados stāstīs restauratores Ārijas Ubarstes restaurētie apbūves plāni. 19.gs. vēstures liecinieki būs Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas nodaļā restauratora Uģa Baļļas vadībā restaurētie krēsli. Finansējums restaurācijas darbiem iegūts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu un Alūksnes un Apes novada fonda (AANF) organizēto Labdaru akcijas ziedojumiem.

 

Ilze Miķelsone

Ekspozīciju un pastāvīgo izstāžu kuratore

Alūksnes muzejs

 

Astrīda Ievedniece

Krājuma glabātāja

Alūksnes muzejs

Uzgaidiet... loading