Igaunijas mežabrāļiem un to atbalstītājiem veltītā pieminekļa atklāšanas pasākuma apmeklējums

Pretošanās kustība padomju un nacistu totalitārajiem režīmiem ir būtiska jaunāko laiku vēstures sastāvdaļa. Baltijas nāciju pašnoteikšanās centieni pusgadsimtu ilgā okupācijas periodā izpaudās gan bruņotā, gan nevardarbīgā veidā. Mūsu uzdevums šodien ir atjaunot vēsturisko patiesību par izciestajām represijām un pretošanās kustību darbību, apzināt un pieminēt padomju deportāciju vai nacistu holokausta upurus, atspoguļot vēsturisko patiesību par Baltijas valstu iedzīvotāju mobilizāciju svešu varu militārajos formējumos un saglabāt sabiedrības valstiskuma apziņu un piederības sajūtu savai nācijai. Vēsturiskā atmiņa ar laiku neglābjami gaist, tāpēc Alūksnes un Apes novadu politiski represēto kluba “Sarma” vadītāja Dzidra Mazika un tā biedri dažādās formās saglabā represēto, sodīto un bojā gājušo cilvēku piemiņu. Izdotas grāmatas, veidoti audio ieraksti un filmas, kurās dokumentēti represēto dzīvesstāsti, atmiņas par skarbajiem vēstures notikumiem, atklātas piemiņas vietas represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, organizēti pasākumi, tikšanās, konferences, ekskursijas, veicināta sadarbība ar valsts un kaimiņvalstu pašvaldību institūcijām, represēto piemiņas, nacionālo partizānu kustības apzināšanas un militārajām organizācijām.

Alūksnes novads robežojas ar Igauniju. Daudzas vēsturiskās norises ir apvienojušas abas valstis.   Pēdējo desmit gadu laikā izveidojusies arī cieša sadarbība ar Igaunijas politiski represēto apvienību “Lauztā rudzupuķe” un tās vadītāju Enno Uibo. 2017. gadā Igaunijā, Tartu, tika parakstīts triju Baltijas valstu sadarbības līgums, kas paredz kopējus pasākumus, atmiņu apkopošanu, savstarpēju informēšanu par represēto piemiņas saglabāšanas norisēm katrā valstī. Katru gadu ir notikuši savstarpēji pasākumi, kuros tiek saglabāta un godāta vēsturiskā atmiņa.

Šogad, 22. augustā,  Alūksnes novada pašvaldībai, Alūksnes politiski represēto klubam “Sarma” un Alūksnes muzejam bija gods Valgas militārā festivāla "MilFest 2021" ietvaros piedalīties Monistes pagastā memoriālā kompleksa "Igaunijas māja" teritorijā Igaunijas mežabrāļiem un to atbalstītājiem veltītā pieminekļa atklāšanas pasākumā un Monistes mežabrāļiem veltītu soliņu atklāšanā.  

Pasākumā piedalījās dažādu Igaunijas organizāciju pārstāvji. No Latvijas puses Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons, Alūksnes muzeja izglītojoša darba speciāliste Jolanta Baldiņa, Alūksnes un Apes politiski represēto kluba vadītāja Dzidra Mazika un kluba biedri jaunā pieminekļa pakājē nolika vainagu un ziedus igauņu mežabrāļu piemiņai. Emocionālu noskaņu radīja daba, kas, līstot lietum, skuma kopā ar pasākuma dalībniekiem par pagājušā gadsimta vēsturiskajiem notikumiem, bet saules spožie stari apspīdēja cēlo pieminekli. Tas veidots kā trīs mežabrāļu grupas attēlojums, kuri tur sievieti ar Igaunijas karogu rokās. Idejas pamatā ir mežabrāļa Hugo Sturma daiļrade. Skulptūra ir miniatūras koka skulptūras kopija, ko mežabrālis Hugo Sturms bija izveidojis, dzīvojot bunkurā.

Pēc sātīgām pusdienām notika piemiņas pasākuma otrā daļā, kad delegācija no Latvijas memoriāla teritorijā pie piemiņas objektiem nolika svecītes, ziedus un simboliski - Latvijas karogus. Alūksnes un Apes politiski represēto kluba vadītāja Dzidra Mazika mežabrāļiem veltīto soliņu atklāšanā teica svinīgu uzrunu: “Ir vērtības, kuras nedrīkst aiziet nebūtībā. Cilvēka mūžu nevar pārrakstīt par jaunu un nevar padarīt ko par nebijušu. Ir jāskatās nākotnē un šī liecība jāstāsta jaunajai paaudzei, lai viņiem rastos izpratne. Mums visiem ir izdevies daudz paveikt tādēļ, ka viss darīts no sirds un nesavtīgi. Paldies igauņu kolēģiem par šo lielo darbu un šodienas notikumu!”

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]