Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”

Nodarbības laikā skolēni tiek iesaistīti piecu dažādu deportācijas notikumus piedzīvojušu personāžu likteņstāstu izzināšanā. Scenārija autore ir Alūksnes Kultūras centra U.Sedlenieka Tautas teātra "Slieksnis" režisore Daiga Bētere. Deportēto bērnu likteņstāstus izspēlē Alūksnes BJC teātra “SnulliS” jaunieši un muzeja darbinieki, nodarbības norisē iesaistot skolēnus. Stingrā sarkanarmieša uzraudzībā viņiem ir jāatrod represēto dienasgrāmatās iztrūkstošie fragmenti, jāorientējas krievu valodā uzrakstītajā spriedumā, jāatrod šifrēts teksts, jāizlasa tas spoguļrakstā, jāanalizē foto materiāls un jāmeklē atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Deportāciju laika traģiskumu paspilgtina neērtie darbošanās apstākļi, materiālu nepieejamība, pretrunīgas, bezierunu prasības, par kuru neievērošanu deportāciju laikā tika piemērots sods.

Programmas mērķis ir veicināt skolēniem izpratni par padomju varas īstenoto deportāciju norisi, latviešu dzīvi izsūtījumā, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu un deportāciju radītās sekas Latvijas vēstures un kultūras attīstībā.

Programma paredzēta pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Tās norise iespējama arī izbraukumos uz skolām.  Pieteikšanās programmai: [email protected] vai pa tālr.: 64381321, mob.: 25665538. Maksa par nodarbību skolēnam – 1,00 EUR.

Muzejpedagoģiskā programma “Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti” tapusi ar VKKF atbalstu.

Daiga Bētere saka: "Ar gadiem mani šis vēstures posms uzrunā aizvien emocionālāk. Tādēļ, atsaucoties uz Alūksnes muzeja aicinājumu- piedalīties šajā projektā, ļoti vēlējos, lai par to varētu runāt ar jauniešiem tādā veidā, kas arī viņiem liek uz notikumiem skatīties netradicionāli- nevis klausoties stāstījumā, bet līdzdarbojoties."
Alūksnes muzejs saka lielu paldies Alūksnes BJC teātra “SnulliS” jauniešiem: Samantai Adlerei, Liegai Emīlijai Zālītei, Martai Paeglei, Miķelim Grigorjevam un Lindai Priedei, kā arī par noformējuma veidošanu Nadīnai Dudarei un Artūram Molleram.

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]