Alūksnes muzeja ceļojošā izstāde "No miesta līdz pilsētai" Alūksnes novada izglītības un kultūras iestādēs

Akcentējot Alūksnes pilsētas simtgadi, Alūksnes muzejs ir izveidojis ceļojošo izstādi "No miesta līdz pilsētai", kas aptver laika posmu no 20. gs. sākuma līdz 1920. gada 2. janvārim. Izstāde tika atklāta 2019. gada 23. februārī un šobrīd tiek eksponēta Alūksnes novada izglītības un kultūras iestādēs.

Par izstādi ir izstrādāts metodiskais materiāls, kas paredzēts izmantošanai vēstures, sociālo zinību, politikas mācības un audzināšanas stundās sociālo, pilsonisko un caurviju kompetenču attīstībai. Šī materiāla mērķis ir palīdzēt 9. – 12. klašu skolēniem un citiem interesentiem izzināt un raksturot Alūksnes politisko, ekonomisko un kultūras dzīvi, izprast tās norisi Latvijas vēsturisko notikumu kontekstā periodā no 19. gadsimta beigām līdz 1920. gadam.

Izstāde līdz šim ir eksponēta Alūksnes muzejā, Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnes novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrā "Alūksne", Mārkalnes tautas namā un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Tuvākajā laikā tā ceļos uz Alsviķu tautas namu, Bejas novadpētniecības centru un Zeltiņu tautas namu.

Alūksnes pilsētas 100 gades jubilejas ietvaros aicinām arī citas iestādes pieteikties ceļojošās izstādes "No miesta līdz pilsētai" eksponēšanai, lai izzinātu stāstu par Alūksni no 19. gs. beigām līdz pilsētas tiesību iegūšanas brīdim!

Par izstādes deponēšanas iespējām lūdzam interesēties Alūksnes muzejā pa tālr. 64381321, 25665538 vai e-pastu: [email protected].

Foto no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas arhīva.

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]