Piemiņas akmens atklāšana “Čūskubirzī”, 21.08.2018.

Pretošanās kustība Latvijā sākās 1944. gada vasaras beigās, kad okupācijas režīms izsludināja mobilizāciju Sarkanajā armijā un  sākās aresti. Izbēgušie pievienojās mežos esošajiem Sarkanās armijas dezertieriem. Mežos starp Balviem un Viļaku, Stompaku purvos, Pēteris Supe (segvārds “Cinītis”) un viņa desanta grupa jau 1944. gada oktobrī sāka veidot spēcīgu bataljona lieluma nometni. 1945. gada 2. martā notika Stompaku kauja, kā rezultātā partizānu grupas sadalījās pa visu apkārtni. Pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gada maijā sākās atsevišķo partizānu grupu apzināšana un sakaru nodibināšana, ko Ziemeļvidzemē veica sakaru grupas komandieris Antons Circāns (segvārds “Vārpa”, “Aire”). 1945. gada 24. augustā Latgalē, Dubnas mežos, bija nodibināta Latvijas Nacionālo partizānu apvienība (LNPA) ar mērķi atjaunot 1918. gada Latvijas Republiku. Labākai partizānu grupu darbības koordinēšanai izveidojās reģionālie štābi, kuri turpināja darboties arī pēc tam, kad 1946. gada 1. aprīlī nogalināja Pēteri Supi.

Situācija partizānu karā nemitīgi mainījās. 1947. gadā nacionālie partizāni darbojās atsevišķās grupās. Latvijas Nacionālās partizānu apvienības (LNPA) štāba sakaru daļas priekšnieks, kopš 1946. gada pavasara arī ģenerālštāba priekšnieks, Antons Circāns centās organizēt un uzturēt sakarus starp atsevišķajām nacionālo partizānu grupām. Viņš skaidroja, kā atklāt čekas aģentus, veidot sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem. Viņa mērķis bija noorganizēt Vidzemes LNPA grupu konferenci.

1947.gada jūnijā Antons Circāns ieradās Alsviķu pagastā uz tikšanos ar Bruno Bukaldera vadīto partizānu pārstāvjiem. Apspriede notika “Čūskubirzī”, kurā šobrīd ir arī saglabājusies bunkura vieta. Te pulcējās nacionālo partizānu kustības dalībnieki no tuvākās apkārtnes. Antona Circāna nolūks bija izveidot jaunu kadru sektoru LNPA sastāvā, par komandieri nozīmējot Bruno Bukalderu, tomēr galīgais lēmums toreiz vēl netika pieņemts. Antona Circāna mērķis netika īstenots, jo 1947. gada 7. jūlijā netālu no Drustiem viņš gāja bojā.

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]