Vasaras saulgriežu pasākums "Sveiksim sauli"

Enerģētiski astronomiskie vasaras saulgrieži ir visspēcīgākā diena gadā, kad īpašs iedarbīgums piemīt pļavas ziediem un zālēm, kad maģisku spēku iegūst ūdens, uguns, zeme un gaiss, kad vieni no svarīgākajiem rituāliem veltīti saulei.
Jau četrpadsmit gadus Alūksnes muzejs kopā ar kādu no folkloras kopām aicina svinēt Vasaras saulgriežus Alūksnes ezera krastā, pilnveidojot un bagātinot pasākumu ar latvisko tradīciju piedāvājumu un pulcējot aizvien lielāku apmeklētāju skaitu.
Arī šogad sagaidījām maģisko Vasaras saulgriežu rītu, kad ar dziesmām, rotaļām un dažādām aktivitātēm sveicām Sauli... guvām tās enerģiju un gaismu visam gadam... tik cieši domājām par sauli, ka jau vēlākā rīta stundā mākoņi izklīda, un astroloģiskās vasaras pirmā diena bija silta, saulaina un priecīga.
Paldies par svētku ielīgošanu folkloras kopai "Saulgani" un tās vadītājai Lindai Hamfrīsai, zālīšu un ārstniecības augu pazinējai Dainai Bindei, maizes alus darītājai Mudītei Rusakovai, garda siera sējējai Inesei Volšteinai un visiem, visiem līgotājiem.
Uzgaidiet... loading