Satiec savu meistaru 2019 Alūksnes muzejā

Satiec savu meistaru 2019 Alūksnes muzejā - Alūksnes pusei raksturīgo vainagu darināšana kopā ar amata meistari Māru Krieviņu.
Mēs varam būt laimīgi, ka mums līdzās dzīvo un darbojas sirds un dzīves gudri cilvēki, kas senču atstāto mantojumu apzina un dalās ar savām iegūtajām zināšanām un prasmēm. Paldies Mārai Krieviņai par ļoti vērtīgo pieredzi! 

Uzgaidiet... loading