Pētnieciskā darba "Alūksnes vēsture - 19. gs. beigas, 20. gs. sākums" prezentācija Alūksnes muzejā

2019. gada 14. februārī Alūksnes muzejā notika pētnieciskā darba "Alūksnes vēsture - 19.  gs. beigas, 20. gs. sākums" prezentācija. Pētnieciskais darbs ir saturiskais pamats tapušajai Alūksnes muzeja ceļojošai izstādei “No miesta līdz pilsētai”.  Pētniecisko darbu veica un izstādi veidoja muzeja vēsturniece Zanda Pavlova un izstāžu un ekspozīciju kuratore Linda Apšusala. Ceļojošai izstādei ir izstrādāts mācību metodiskais materiāls, ar ko pasākuma laikā apmeklētājus iepazīstināja izglītojošā darba un darbā ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta Baldiņa. Ceļojošā izstāde tiks atklāta 2019. gada 23. februārī plkst. 11:30 Alūksnes Kultūras centrā.

Plašāka informācija par piedāvājumu www.aluksnespils.lv!

Uzgaidiet... loading