"Maskošanās tradīcijas"

11.12.2021

Izstādi “Maskošanās tradīcijas” veido Jevgēņijas Kiļupes pajēmašē tehnikā veidotās sejas maskas un Alūksnes mākslas skolas audzēkņu zīmējumi, kas tapuši iedvesmojoties no latviešu tautas tradīcijām – maskotajiem gājieniem.

Izstādē apskatāmās krāsainās un daudzveidīgās maskas, papjēmašē tehnikā darinājusi rēzekniete Jevgēņija Kiļupe, kas nebūdama profesionāla māksliniece, ar masku veidošanu sāka nodarboties 20. gs. 1990. gados, lai papildus nopelnītu pensijai. Jau kopš bērnības Jevgeņijai paticis zīmēt, taču dzīve pagājusi strādājot vairākās Rēzeknes fabrikas un rūpējoties par ģimeni un bērniem. Ikkatram no dabas noskatītajiem un vērīgi pētītajiem tik dažādo dzīvnieku atveidiem Jevgēņija piešķīrusi spilgtu tēlu. Zvēru masku klāstā izteiksmīgi iekļaujas arī pa kādai raganai, vecim vai pasaku varonim. Jevgēņija pārliecinoši darbojas ar formu un krāsu, gatavajā darbā atstājot vien dažas simpātiskas norādes, kas pasaka – katra maska ir vienreizējs un unikāls eksemplārs, absolūts roku darbs, darināts no sirds un dvēseles ar lielu mīlestību pret dabu, dzīvi un Dievu.

Izstādi lieliski papildina 25 Alūksnes mākslas skolas audzēkņu darbi, guašas gleznojuma un kolāžas tehnikā. Pēc Alūksnes muzeja uzaicinājuma piedalīties izstādē, Alūksnes Mākslas skolas skolotājas sagatavoja informāciju un izstrādāja mācību uzdevumus par tēmu “Ķekatas un maskas”: Rita Balane – interešu izglītības jauniešu klasei, Anda Plauma - profesionālās ievirzes 1. - 3. klasei un Anita Vēliņa – profesionālās ievirzes 7. klasei. Mākslas skolas audzēkņi, sadarbībā ar savām skolotājām, veica šo uzdevumu attālinātā mācību procesa laikā - oktobra un novembra mēnešos. 

ALŪKSNES MUZEJS

Adrese: Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālrunis: +371 64381321
Mob.tālrunis: +371 25665538
E-pasts: [email protected]