Dižkoki

Alūksnes muižas parkā uzskaitīti 25 dižkoki, no tiem 15 valsts, bet 10 vietējās nozīmes. No introducētajiem kokiem dižkoka vecumu sasniegusi tikai Veimuta priede (Pinus strobus), kuras apkārtmērs 1,3 m augstumā ir 2,90 m. No vietējām sugām 14 ir parastie ozoli (Quercus robur) ar vislielāko apkārtmēru 5,00 m, 5 ir melnalkšņi (Alnus glutinosa) , 4 parastās egles (Picea abies) un 1 parastais osis (Fraxinus excelsior).

Uzgaidiet... loading