Vietējie koki, krūmi

Alūksnes muižas parkā reģistrētas 33 vietējās koku un krūmu sugas. No 18 koku sugām visbiežāk sastopama parastā egle (Picea abies), parastā goba (Ulmus glabra), parastā kļava (Acer platanoides), parastā liepa (Tilia cordata), melnalksnis (Alnus glutinosa) un baltalksnis (Alnus incana). Retāk sastopami krūkļi (Rhamnus frangula) un blīgznas (Salix caprea). 15 krūmu sugas izkaisītas pa visu parka teritoriju. Ļoti daudz ir parasto lazdu (Corylus avellana), parasto ievu (Padus avium), parasto irbeņu (Viburnum opulus). Retāk sastopamas Alpu jāņogas (Ribes alpinum), parastās bārbeles (Berberis vulgaris) un kārpainie segliņi (Euonymus verrucosus).

Uzgaidiet... loading