Krājuma politika

Mērķis – pārskatāms, funkcionāli izmantojams muzeja krājums kā Alūksnes idantitātes raksturotājs, tādējādi veicinot sabiedrības interesi un izpratni par Alūksnes kultūrvēsturi un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Krājuma vienību skaits 42145

Krājuma materiāli kopumā aptver Alūksnes pilsētas un novada teritoriju. Krājuma saturu ietekmējušas biežās administratīvi teritoriālās izmaiņas. Hronoloģiski krājums datējams ar laika periodu sākot no 4.g.t.p.m.ē. līdz mūsdienām. Lielāko daļu muzeja krājuma veido fotomateriāli, dokumenti un iespieddarbi un mākslas priekšmeti. Pārējo daļu veido arheoloģija, nauda un tās ekvivalenti, darba un sadzīves priekšmeti.

Muzeja krājums sniedz informāciju par dažādām tēmām:
Alūksnes senā vēsture
Alūksnes kā apdzīvotas vietas attīstība
Alūksnes pilsētas un pagastu apbūve, saimnieciskā, kultūras un izglītības dzīve
Gleznotājs Leo Kokle
Marienburgas cietoksnis
Novadnieki
7.Siguldas kājnieku pulks

Pašlaik muzeja krājumu papildina individuālie dāvinājumi un ekspedīcijās iegūtie priekšmeti, saskaņā ar jauno muzeja misiju. Īpaši krājumā nepieciešami priekšmeti, kas raksturo padomju laiku sadzīvi un neatkarības atgūšanu 20.gs. 80.-90.-tajos gados.

Krājuma materiālus aktīvi izmanto skolēni, studenti un pētnieki. Ar krājuma priekšmetiem var iepazīties arī muzeja ekspozīcijās, izstādēs un muzejpedagoģiskajās programmās.

Ar VKKF finansiālo atbalstu notiek krājuma priekšmetu restaurācija. Līdz šim restaurēti arheoloģijas priekšmeti, gleznas, skices un Alūksnes pilsētas apbūves plāni. Ar Alūksnes un Apes novada fonda starpniecību- vācot ziedojumus- restaurēti divi 19.gadsimta krēsli.

Uzgaidiet... loading