Pētnieciskais darbs

Mērķis – pētot muzeja krājumu un citus avotus, nodrošināt daudzveidīgu piedāvājumu par Alūksnes pilsētas un novada kultūrvēstures specifiku dažādām sabiedrības grupām, tādējādi veicinot sabiedrības vēlmi izzināt saglabātās vēstures liecības, kā arī vietējo iedzīvotāju lepnumu par savu pilsētu.

Tēmu izpēti veic muzeja speciālisti atbilstoši savam profesionālajam zināšanu līmenim, vajadzības gadījumā pieaicinot konsultantus – nozaru speciālistus. Alūksnes muzeja prioritāte šobrīd ir padziļināta krājuma kolekciju izpēte un zinātniskā inventarizācija.

 

 

Uzgaidiet... loading