Putni

Visplašāk no mugurkaulniekiem parkā sastopami putni, pavisam 92 sugas. Daudzas no tām ir Alūksnes ezera un tā piekrastes putni dūkuri, gārņi, zosveidīgie, tārtiņveidīgie. Bieži ligzdotāji ir meža pīle (Anas platyrhynchos), lielā zīlīte (Parus major), žubīte (Fringilla coelebs), pelēkā vārna (Corvus conix). Reti ligzdotāji – ūdensvistiņa (Gallinula chloropus) un pelēkā dzilna (Picus canus). Jau vairākus gadus Alūksnes ezerā ligzdo arī paugurknābja gulbis (Cygnus olor).

Vairākas putnu sugas parkā neligzdo, bet meklē šeit barību vai vienkārši caurceļo. Retākās no viņām – mazais dūkuris (Tachybaptus ruficollis), tumšā pīle (Melanitta fusca), melnkakla gārgale (Gavia arctica), melnspārnu kaija (Larus marinus), melnais zīriņš (Chlidonias niger), īsastes klijkaija (Stercorarius parasiticus).

Uzgaidiet... loading