Parkā sastopamie zīdītāji

Pavisam konstatētas 22 zīdītāju sugas. Pati lielākā no tām ir stirna (Capreolus capreolus), bet mazākie – meža cirslis (Sorex araneus) un meža klaidoņpele (Apodemus uralensis). Visretāk satopamie zīdītāji ir lielais ūdenscirslis (Neomys fodiens) un pundursikspārnis (Pipistrellus pipistrellus). Pārējie sikspārņi – brūnais garausainis (Plecotus auritus) un Eiropas platausis (Barbastella barbastellus) ir reti parka viesi, kas vēlās vakara un nakts stundās šeit barojas. Aizvien retāk parkā var sastapt arī rudo vāveri (Sciurus vulgaris). Ezera krastā aizvien biežāk parādās Kanādas bebrs (Castor canadensis), kura postījumi ir visai bīstami parka kokaugiem.

Uzgaidiet... loading