Izglītojošas nodarbības

Izglītojošas un radošas nodarbības Alūksnes muzejā:

"NAUDAS VĒSTURE"

Mērķis: Veidot priekšstatu par naudas attīstību no aizvēstures līdz mūsdienām. Iepazīt naudas īpašības, izprast naudas nozīmi mūsdienās.

Apraksts:

Īsfilmas “Naudas rašanās vēsture” skatīšanās;

Uzdevumi un pārrunas par filmā redzēto;

Alūksnes muzeja krājumā esošās naudas apskate, pārrunas par naudas vēsturi Latvijā;

Praktiskā nodarbība: monētas veidošana.

Mērķauditorija: 3. līdz 9. klase. Nodarbības ilgums 1h un 10min.

 

"ARHEOLOĢIJA"

Mērķis: Veidot izpratni par arheologu darbu, arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnes novadā.

Apraksts:

Prezentācija “Kā strādā arheologs?”;

Uzdevums un galda spēles par prezentācijā apgūto;

Ekspozīciju “Laikmetu mielasts” un “Asaru senkapi” apmeklējums;

Praktiskā nodarbība: “arheoloģiskie izrakumi” vai rotaslietas veidošana (atkarībā no laikapstākļiem).

Mērķauditorija:  Pirmsskolas vecuma bērni un skolēni no 1. līdz 9.klasei. Nodarbības ilgums 1h.

 

"LIVONIJAS ORDEŅA PILS"

MērķisVeidot priekšstatu par Livonijas ordeņa pils vēsturi un notikumu likumsakarībām, veicināt interesi par pilsētas vēsturi.

Apraksts:

Informatīvo materiālu aplūkošana par pils vēsturi;

Prezentācija “Livonijas ordeņa pils un tās apkārtne no aizvēstures līdz mūsdienām”;

Uzdevums par prezentācijā apgūto;

Teikas par Pilssalu un Tempļa kalnu;

Ekspozīcijas “Laikmetu mielasts” apskate;

Praktiskā nodarbība - pils ģerboņa zīmēšana.

Mērķauditorija: 6. līdz 9. klase. Nodarbības ilgums 1h un 30min.

 

"IEPAZĪSTI ALŪKSNI"

Mērķis: Iepazīties ar Alūksnes pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.

Apraksts:

Doties pētnieciskajā ceļojumā ar karti. Pēc apraksta un fotogrāfijām atrast kultūrvēsturiskos objektus un nofotografēt tos.

Sasniedzot galapunktu, atrādīt fotogrāfijas un piedalīties viktorīnā.

Mērķauditorija: 5. - 12. klase. Nodarbības ilgums 1h 30 min.

 

Uz muzejpedagoģiskajām programmām un apmeklējumiem grupās, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 25665538, 64381321 vai e-pastu muzejs.info@aluksne.lv

Uzgaidiet... loading