Projekti

Projekti

ATBALSTĪTIE UN REALIZĒTIE PROJEKTI ALŪKSNES MUZEJĀ

keyboard_arrow_down

Alūksnes Jaunās pils galvenās kāpņu telpas dienvidu puses logu restaurācija I, II kārta

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2008
Projekta nosaukums:
Alūksnes Jaunās pils galvenās kāpņu telpas dienvidu puses logu restaurācija I, II kārta
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
2500 LVL
Realizācijas laiks:
2008 - 2009
Projekta īss saturs:

Restaurēti galvenās kāpņu telpas 2 logi

keyboard_arrow_down

Alūksnes muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu restaurācija (Seno rotu atdzimšana)

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2008
Projekta nosaukums:
Alūksnes muzeja arheoloģijas kolekcijas priekšmetu restaurācija (Seno rotu atdzimšana)
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
700 LVL
Realizācijas laiks:
2008
Projekta īss saturs:

Restaurēti 28 arheoloģijas priekšmeti (A. Burkovska)

keyboard_arrow_down

Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai / AAC”

Nr.p.k.:
1
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai / AAC”
Konkursa izsludinātājs:
est-lat-rus
Piešķirtais finansējums:
102971 EUR
Realizācijas laiks:
2012 -2014
Projekta īss saturs:

Projekta ietvaros Alūksnes muzejā atjaunos un daļēji iekārtos 3 telpas – iegūto muzeja vērtību (tostarp – arheoloģisko izrakumu) pirmapstrādei, pētnieku istabai un ekspozīciju telpu, kurā iekārtos arheoloģijai veltītu izstādi. Alūksnē organizēs 10 lekcijas un seminārus vietējiem iedzīvotājiem par dažādām arheoloģijas tēmām un metodoloģisko semināru projekta partneriem.

keyboard_arrow_down

Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/ Ainavu pērles

Nr.p.k.:
2
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/ Ainavu pērles
Konkursa izsludinātājs:
est-lat-rus
Piešķirtais finansējums:
Realizācijas laiks:
Projekta īss saturs:

Projekta ietvaros Alūksnes muižas parkā tiks restaurēts Aleksandra paviljons, Alūksnes Jaunajā pilī veiks 1.stāva sienu krāsojuma izpēti, Alūksnes muzejā tiks iegādāts aprīkojums 2 muzejpedagoģiskajām programmām, iegādāts un uzstādīts interaktīvais informatīvais stends. Alūksnē organizēs lekcijas un seminārus vietējiem iedzīvotājiem par dažādām tēmām.

keyboard_arrow_down

Alūksnes Pilsētas apbūves plānu konservācija/restaurācija I, II kārtas

Nr.p.k.:
3
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Alūksnes Pilsētas apbūves plānu konservācija/restaurācija I, II kārtas
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
1300 LVL
Realizācijas laiks:
2010 - 2011
Projekta īss saturs:

Veikta konservācija Alūksnes apbūves projektu 403 lapām, SIA Sēpija (Ā. Ubarste)

keyboard_arrow_down

Alūksnes muzeja vēsturiskās izstādes „Krustpunktā” vizuālā un informatīvā satura papildināšana

Nr.p.k.:
4
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Alūksnes muzeja vēsturiskās izstādes „Krustpunktā” vizuālā un informatīvā satura papildināšana
Konkursa izsludinātājs:
VKKF Vidzemes Kultūras programma
Piešķirtais finansējums:
600 LVL
Realizācijas laiks:
2010 - 2011
Projekta īss saturs:

Pilnveidots vēsturiskās izstādes vizuālais un informatīvais saturs, izveidots emocionālais akcents – krāšņi baronu tērpi, papildināta krājumu tekstiliju kolekcija, izpētītas, saglabātas un popularizētas 18.gs. apģērbu valkāšanas tradīcijas Alūksnē

keyboard_arrow_down

Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana

Nr.p.k.:
5
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Alūksnes muzeja pieejamības spektra dažādošana
Konkursa izsludinātājs:
ELFLA (LAD)
Piešķirtais finansējums:
5584 LVL
Realizācijas laiks:
2010 - 2011
Projekta īss saturs:

Iegādāts kāpurķēžu pacēlājs apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabota muzeja materiāli tehniskā bāze, rasta iespēja veidot mobilās ekspozīcijas

keyboard_arrow_down

Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu restaurācija

Nr.p.k.:
6
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu restaurācija
Konkursa izsludinātājs:
ERAF
Piešķirtais finansējums:
434623 LVL
Realizācijas laiks:
2010-2012
Projekta īss saturs:

Veikta Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, kā arī Apaļā torņa un Ledus pagraba rekonstrukcija. Muižas parka teritorijā rekonstruēts celiņu tīkls, izvietoti soliņi, uzsākta skulptūru dārza atjaunošanu, rekonstruējot R. Sviles skulptūru „Nāra”, veikta Jaunās pils dīķa tīrīšana un padziļināšana, izveidoti materiāli- buklets un pastkartes par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku dalībai trīs starptautiskās tūrisma izstādēs, izveidota Alūksnes Jaunās pils mājas lapa www.aluksnespils.lv, kā arī reklāmfilma par Jaunās pils kompleksu

keyboard_arrow_down

Latvijas Mākslas Akadēmijas Alūksnes krājuma gleznu restaurācija

Nr.p.k.:
7
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2010
Projekta nosaukums:
Latvijas Mākslas Akadēmijas Alūksnes krājuma gleznu restaurācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
300 LVL
Realizācijas laiks:
2010
Projekta īss saturs:

Restaurētas O. Bērziņa un R. Vētras 16 gleznas (G. Čakare)

keyboard_arrow_down

Latvijas Mākslas Akadēmijas Restaurācijas nodaļas studentu prakse Alūksnes Muzejā

Nr.p.k.:
8
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2012
Projekta nosaukums:
Latvijas Mākslas Akadēmijas Restaurācijas nodaļas studentu prakse Alūksnes Muzejā
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
900 LVL
Realizācijas laiks:
2012
Projekta īss saturs:

Veikta tīrīšana, restaurācija, konservācija, ierāmēšana 40 krājuma gleznām

keyboard_arrow_down

Gleznotāja L. Kokles zīmējumu un skiču restaurācija / konservācija

Nr.p.k.:
9
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2012
Projekta nosaukums:
Gleznotāja L. Kokles zīmējumu un skiču restaurācija / konservācija
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
700 LVL
Realizācijas laiks:
2012 – 2014
Projekta īss saturs:

Restaurētas 6 grafikas lapas, kopējā platība 520 dm². Restaurācijas process ietvēra: dezinfekciju, mehānisko tīrīšanu, pigmentu pārbaudi un nostiprināšanu, atdublēšanu, traipu ķīmisko apstrādi, restaurācijas pasu sastādīšanu, foto fiksāciju (Ā. Ubarste)

keyboard_arrow_down

Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde

Nr.p.k.:
10
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2013
Projekta nosaukums:
Alūksnes muižas parka Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas metodikas izstrāde
Konkursa izsludinātājs:
VKKF
Piešķirtais finansējums:
1 350 LVL
Realizācijas laiks:
2013 aprīlis- jūlijs
Projekta īss saturs:

Veikta Mauzoleja arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un sastādīta restaurācijas metodika

keyboard_arrow_down

LTF 25 gadu jubilejai veltīts pasākumu cikls Alūksnes novadā „Mana atmiņa zied”

Nr.p.k.:
11
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2013
Projekta nosaukums:
LTF 25 gadu jubilejai veltīts pasākumu cikls Alūksnes novadā „Mana atmiņa zied”
Konkursa izsludinātājs:
KM
Piešķirtais finansējums:
1 670 LVL
Realizācijas laiks:
2013 aprīlis- augusts
Projekta īss saturs:

Izveidota ceļojošā izstāde par Atmodas laika notikumiem un cilvēkiem, atmiņu stāsti fiksēti CD un DVD diskos, izveidoti piemiņas suvenīri

keyboard_arrow_down

Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzejā

Nr.p.k.:
13
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2013
Projekta nosaukums:
Nacionālā muzeju krājuma aizsardzības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana Alūksnes muzejā
Konkursa izsludinātājs:
KM
Piešķirtais finansējums:
1 000 LVL
Realizācijas laiks:
2013 aprīlis- oktobris
Projekta īss saturs:

Iegādātas un izvietotas muzeja krātuvēs priekšmetu saglabātības noteikumiem atbilstošas plauktu konstrukcijas, tādējādi uzlabojusies krātuvēs esošo priekšmetu pieejamība un izmantošana

ŠOBRĪD ALŪKSNES MUZEJS STRĀDĀ ŠĀDOS PROJEKTOS

keyboard_arrow_down

"No trimdas Latvijā - Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras"

Nr.p.k.:
4
Pieteikuma iesniegšanas laiks:
2017
Projekta nosaukums:
"No trimdas Latvijā - Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras"
Konkursa izsludinātājs:
VKKF mērķprogramma "Latvijai - 100"
Piešķirtais finansējums:
4000 EUR
Realizācijas laiks:
2018
Projekta īss saturs:

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros Alūksnes muzejs veido novadnieces Austras Lindes tautu meitu miniatūru izstādi. Dziļā cieņā un pateicībā par bezgalīgo dzimtenes mīlestību, izstādi plānots atklāt Austras Lindes dzimšanas dienā, 2018.gada 21.oktobrī, patriotiski sagaidot Latvijas jubilejas mēnesi.

VKKF mērķprogrammas "Latvijai – 100" projektu konkursā Alūksnes muzejam piešķirts finansējums 4000,00 EUR apmērā, projekta “No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras” izstādes īstenošanai.

Projekta mērķis ir nodrošināt unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūru pieejamību sabiedrībai, vairojot Latvijas iedzīvotājos un tautiešos ārvalstīs piederības un mīlestības sajūtas pret savu zemi un tās bagāto kultūras mantojumu, stāstīt un lepoties ar to viesiem no ārvalstīm, saglabāt to un nodot no paaudzes paaudzē.

Lai nodrošinātu piemērotus ilglaicīgas eksponēšanas apstākļus, projekta ietvaros paredzēts izgatavot stiklotus izstāžu stendus, kas izkārtoti “bezgalības” simbola formā, un apliecina mūsu apņēmību piepildīt Latvijai vēlēto saules mūžu un nodot unikālo kultūrvēsturisko mantojumu, kas ir vērtīgs pienesums Latvijas kultūrai. Stendos lellītes plānots izvietot dažādos rakursos, lai izceltu Austras Lindes smalko roku darbu no brunču aušanas līdz miniatūrās apkaklītes izšūtajam vissmalkākajam krustdūrienam.

Uzgaidiet... loading