Cenrādis

1. Ieejas maksa muzeja izstāžu un ekspozīciju zālēs (no personas)

Vienas ekspozīcijas vai izstādes apmeklējums
Pieaugušajiem  € 0.43
Skolēniem, studentiem, pensionāriem  € 0.14
 
Visa muzeja apmeklējums
 
Pieaugušajiem  € 2.13
Skolēniem, studentiem, pensionāriem  € 1.00

Visa muzeja apmeklējums ģimenēm sestdienās, svētdienās € 4.27

Ieeja bez maksas pirmskolas vecuma bērniem, invalīdiem,
bērnu namu audzēkņiem, diviem apmeklētāju grupas vadītājiem

 

2. Maksa par ekskursiju gida pavadībā (no grupas)

Muzejā – līdz 15 cilvēkiem līdz 2 stundām
Pieaugušajiem  € 4.27
Skolēniem, studentiem, pensionāriem  € 2.85
 
Muzejā – vairāk par 15 cilvēkiem līdz 2 stundām
Pieaugušajiem  € 7.11
Skolēniem, studentiem, pensionāriem  € 4.27
 
Alūksnes pilsētā – 1 stunda latviešu valodā
Pieaugušajiem  € 14.23
Skolēniem, studentiem, pensionāriem  € 9.96

 

Alūksnes pilsētā – 1 stunda svešvalodā (krievu, angļu)  € 21.34

 

3. Muzeja rīkoto pasākumu, lekciju, u.c. nodarbību apmeklējums
(no personas)
 
Izglītojoša nodarbība muzejā
Pieaugušajiem € 0.71
Skolēniem, studentiem, pensionāriem  € 0.71
Alūksnes un Apes novada skolēniem  € 0.43
 
Izglītojoša nodarbība ārpus muzeja (transportu nodrošina nodarbības pieteicējs)
Pieaugušajiem  € 0.71
Skolēniem, studentiem, pensionāriem  € 0.71
Alūksnes un Apes novada skolēniem  € 0.43
 
Izglītojoša nodarbība pēc īpaša pieteikuma (kad jāsagatavo jauna tēma)
Pieaugušajiem  € 1.42
Skolēniem, studentiem, pensionāriem  € 1.00
Alūksnes un Apes novada skolēniem  € 0.71
 
Mācību stunda muzejā vai izstāžu zālē
Pieaugušajiem Ls 0.30€ 0.43
Skolēniem, studentiem, pensionāriem Ls 0.20€ 0.28
 

4.Maksa par muzeja krājuma materiālu izmantošanu

Pētnieciskais darbs muzeja krājuma lasītavā
- kartotēku izmantošana, izraksti no kartītēm - bez maksas
- Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izmantošana - bez maksas
 
Materiālu atlase pieprasījuma atbildes sagatavošanai
- par 1 vienību izpētītai tēmai  € 0.28
par 1 vienību mazpētītai/nepētītai tēmai  € 0.43
 
Krājuma materiālu izmantošana - kopēšana (1 lapaspuse)
- par periodu līdz 19.gs. € 1.42
- par 19.gs. € 0.71
- par periodu no 20.gs. € 0.43
Muzeja krājuma popularizēšanai - bez maksas
 
Krājuma materiālu izmantošana - skenēšana (1 lapaspuse)
- par periodu līdz 19.gs.  € 1.42
- par 19.gs. € 0.43
- par periodu no 20.gs.  € 0.28
Muzeja krājuma popularizēšanai - bez maksas
 
Skenēta materiāla izdruka (1 lapaspuse)
- melnbalta € 0.43
- krāsaina  € 1.14
 
Krājuma materiālu izmantošana - fotografēšana, filmēšana (1 vienība)
- par periodu līdz 19.gs.  € 1.42
- par 19.gs. € 0.71
- par periodu no 20.gs.  € 0.28
Muzeja krājuma popularizēšanai - bez maksas
 
Digitālā formātā saglabāta materiāla ieraksts apmeklētāja datu nesējā 
(1 vienība) -  € 0.28
Uzgaidiet... loading