Lakstaugi

Pašlaik parkā nav uzskaitītas visas tajā augošās lakstaugu sugas. 2012.gada vasarā plānota Daugavpils universitātes studentu ekspedīcija, kurā precizētu šo augu sarakstu.

Ļoti interesanta un bagāta ir parka niedrāja flora, kur ierīkotas pastaigu laipas. Šeit var atrast parasto bebrukārkliņu (Solanum dulcamara), purva cūkausi (Calla palustris), trejlapu puplaksi (Menyanthes trifoliata) un citus mitrumu mīlošus augus. Dažos parka dīķos var redzēt peldošo ezerriekstu (Trapa natans), kas ir Latvijas aizsargājamo augu sarakstā.

Jūlija un augusta mēnešos parka apmeklētājus iepriecina liela auguma puķes ar dzelteniem ziediem, kas reti kur citur sastopamas. Daudzviet tās min kā ārstnieciskās ālantes. Īstenībā tās ir krāšņās telēkijas (Telekia speciosa).

Uzgaidiet... loading