Alūksnes muzejs saņem vairākas pateicības no Somijas

23.02.2019

2019. gada 23. februārī Alūksnē atklāja Latvijas Neatkarības karā kritušajiem somu brīvprātīgajiem karavīriem veltītu piemiņas akmeni pie šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas, kuras apkārtnē 1919. gada februārī norisinājusies Marienburgas kauja.

Šo notikumu sakarā kopā ar vēsturnieku Tuomo Juntuneno apkopotā vēsture tagad būs aplūkojama jaunajā grāmatā "Marienburg. 21.2.1919.", kas pašreiz izdota somu valodā.

Piemiņas dienas  pasākumu ietvaros Alūksnes muzejs atklāja ceļojošo izstādi "No miesta līdz pilsētai", kas aptver laika posmu no 20. gs. sākuma līdz 1920. gada 2. janvārim, kā arī par izveidojušos sadarbību saņēma vairākas pateicības.

Par ilggadēju sadarbību ar Alūksnes muzeju, direktore Diāna PELAKA saņēma apbalvojumu VEINO VALVES MEDAĻU. Tā izveidota 1994.gadā, par godu beidzamā jēgera, Somijas Brīvības cīņu piemiņas biedrības pirmā goda biedra, jēgeru ģenerāļa Veino Valves 99-tajai dzimšanas dienai.

Par ilggadēju sadarbību un pētnieciskā darba veikšanu izstādes realizēšanai, Alūksnes muzeja vēsturniecei Zandai PAVLOVAI tika pasniegta PASLĒPTO IEROČU MEDAĻA. Šī medaļa ieviesta 20.gs. 60-tajos gados kā atgādinājumspar Somijas grūtajiem brīžiem. 1944. gada smago aizsardzības kauju laikā izvērsās plaša partizānu darbība un tika izveidotas ieroču slēptuves. Ieroču slēpšana piederēja pie Somijas neatkarības saglabāšanas cīņām.Šai medaļā ir atainoti somu "Karoga dziesmas" vārdi "Par tevi dzīvoju un mirstu".

Par ilggadēju sadarbību vēstures izzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī Latvijas Brīvības cīņās kritušo somu brīvprātīgo pulka "Ziemeļu zēni" karavīru piemiņas godināšanā, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS, Bejas pamatskolas direktore Silvija AIZUPE un Alūksnes muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta BALDIŅA saņēma ZILĀ KRUSTA PIEMIŅAS ZĪMI. Zilais krusts ar zobenu tika ieviests 1967.gadā pēc tamperieša, Mannerheima krusta kavaliera, majora Ēro Kiveles ierosinājuma. Tas bija paredzēts brīvības cīņu dalībnieku godināšanai, kā arī apbalvošanai par mūža ieguldījumu Somijas aizsargu un lotu organizācijās.

Ar somu vēsturnieka Tuomo Juntunena veidoto grāmatu par Neatkarības cīņām 1919. gadā pie Marienburgas (Alūksnes) un Babeckas (Bejas) var iepazīties Alūksnes muzejā.

Uzgaidiet... loading